Opphavsrett/copyright

Opphavsrett (eller copyright) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst eller en film.

Du får copyright eller opphavsrett til et åndsverk automatisk i det du skaper et verk. Den kan ikke registreres. Du får ikke opphavsrett på enkeltord, men kan få det på dikt og litterære verk.

Hvis en oppfinnelse, et design eller et varemerke har preg av noe nytt og originalt eller er et resultat av en skapende innsats, er det automatisk beskyttet etter åndsverksloven. Hvis du vil ha en definert enerett til å utnytte oppfinnelsen din, designet eller varemerket ditt, bør du søke om patent, design eller varemerke hos Patentstyret.

Opphavsrett eller copyright kan ikke registreres og må fastslås av domstolene. Hvis du har behov for å bevise at du har enerett, se om patent, design eller varemerke er noe for deg.

Åndsverkloven kan gi tilstrekkelig beskyttelse, men ofte er det en fordel å ha en registrert rettighet med et håndfast bevis - også for å unngå en dyr rettssak. Hva som er riktig for deg må du selv vurdere.

Du kan både arve og «selge» opphavsrett ved å inngå en avtale om bruk.

Hva betyr symbolene?

Du har kanskje sett symbolene ®, © og TM og lurt på hva de betyr?
Les mer om symbolene

Vil du vite mer om opphavsrett?

Kulturdepartementet er fagdepartementet for opphavsrett.
Du finner en artikkel om opphavsrett på nettsidene til regjeringen.no 

www.delrett.no - en informasjonsside om opphavsrett: her kan du få svar på mange av dine spørsmål.

En liste over noen rettighetsorganisasjoner:

Mer om kollektive forvaltningsorganisasjoner og medlemsorganisasjoner registrert hos Patentstyret

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: