Fremskyndet behandling av patentsøknader

Hvis du som patentsøker har et særskilt behov for å få fremskyndet behandlingen av søknaden din, kan du sende en begrunnet søknad om dette til Patentstyret.

Eksempler på begrunnelser:

  • du er i forhandlinger med en investor som ønsker en uttalelse før de gjør investeringer i din oppfinnelse
  • du er i lisensforhandlinger
  • andre har urettmessig begynt å utnytte din oppfinnelse
  • du ønsker å levere inn en søknad internasjonalt og har særlig behov for flere uttalelser før prioritetsåret utløper

Vi vil vurdere forespørsler om fremskyndet behandling konkret i hvert enkelt tilfelle.

Send søknaden om fremskyndet behandling til post@patentstyret.no.

Internasjonal søknad - PCT

Ved en videreført internasjonal søknad kan du be Patentstyret oppta denne til behandling før utløpet av videreføringsfristen på 31 måneder, og før tilleggsfristen på fire måneder.

Et vilkår for å gjøre dette er at det finnes en tilgjengelig internasjonal forberedende patenterbarhets-prøvingsrapport (IPRP). I tillegg må du ha en saklig begrunnelse for hvorfor behandlingen av søknaden skal prioriteres. Hva som kan anses som en saklig begrunnelse vurderes på samme måte som nevnt ovenfor. 
Les mer om PCT.

Patent Prosecution Highway (PPH)

I tilfeller hvor Patentstyret har etablert samarbeidsavtaler med andre patentmyndigheter (Patent Prosecution Highway), kan du be om prioritert behandling av søknaden din. 

Dette gjelder for søknader med krav som en patentmyndighet har uttalt er patenterbare. Det forutsettes at de øvrige vilkårene i PPH-avtalen er oppfylt. 
Les mer om PPH.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: