Ansvarsmerker for gull-, sølv- og platinavarer

En gull-, sølv- eller platinavare som blir stemplet med finhetsmerke, skal samtidig stemples med et ansvarsmerke.
ansvarsmerke960.jpg

Hva er et ansvarsmerke?

Et ansvarsmerke forteller hvem som har ført varen ut i markedet (hvem som er produsent eller importør). Det gjør det mulig å identifisere hvem som har laget varen, for eksempel hvilken gullsmed.

Hvis du er i gull- og sølvsmedbransjen og vil selge egenproduserte varer, har du plikt til å ha et ansvarsmerke slik at produsenten kan identifiseres. Ansvarsmerket skal være et hjelpemiddel til å holde ved like tillit til varer av edle metaller og skal sikre at den virkelige finheten til en vare er i samsvar med den finheten som er stemplet på varen.

Oversikt over ansvarsmerker i Norge

Ønsker du å finne en oversikt over ansvarsmerker i Norge, kan du bruke søketjenesten vår ved denne lenken:
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Mark.
Klikk på «+ Vis flere felter» og velg Ansvarsmerke under «Merkekategori»

Registrering av ansvarsmerke

Registreringen skjer hos Patentstyret. Det er ikke noe sentralt register i EU/EØS, men nasjonale registre i de enkelte landene.

Hvis du ikke kan bruke Altinn:

Utfylling av søknaden

Søknaden skal inneholde navnet og adressen til søker eller foretak.

Den skal inneholde en gjengivelse av det søkte merket. Gjengivelsen bør ikke være større enn 8 x 8 cm. Ansvarsmerket kan selvsagt forminskes når det settes på varen, men det må ha de samme proporsjoner som det registrerte merket.

Hvis søker har fullmektig skal også skriftlig fullmakt sendes inn.

Hvor lenge varer en registrering

En registrering gir vern i ti år, og registreringen kan fornyes hvert tiende år mot en avgift. Dette kan skje et ubegrenset antall ganger.

Registreringer som allerede var i kraft når den nye forskriften med bestemmelser om begrenset gyldighet trådte i kraft i 2005, vil først måtte fornyes etter ti år, det vil si 1. juli 2015.

Det ble innført en karanteneordning for gamle registreringer som ikke lenger er i kraft. Det er nå ikke mulig å registrere et ansvarsmerke hvis samme merke har vært registrert for en annen innehaver og denne registreringen utløp for mindre enn fem år siden. Dette er fordi forbrukere ikke skal bli villedet med tanke på hvem som er produsent av en aktuell vare med et bestemt påstemplet ansvarsmerke.

Avgifter - hva koster det?

  • Søknadsavgift: kr 1000
  • Gjenopptagelse av henlagt søknad: kr 500
  • Fornyelse av ansvarsmerke: kr 700
  • Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden (respittavgift): kr 300
  • Administrativ overprøving av registrering: kr 2500

Betaling av avgifter

Klage på registrering av ansvarsmerke

Ønsker noen å klage på en ansvarsmerkeregistrering, kan dette skje ved å kreve administrativ overprøving av en bestemt registrering til Patentstyret. Registreringer av ansvarsmerker blir kunngjort i Norsk varemerketidende på Patentstyrets hjemmeside.

Import av varer av edelt metall fra EU/EØS-land

Hvis du importerer varer av edle metall fra EU/EØS-land som er lovlig stemplet i et slikt land, behøver du som importør eller forhandler av slike varer ikke stemple dem med norsk ansvarsmerke. Dette gjelder bare hvis det aktuelle merket som allerede er stemplet på varen ikke er egnet til å forveksles med et norsk ansvarsmerke. Dette kan du sjekke med ansvarsmerkeregistret hos Patentstyret (Les hvordan du kan søke i basen vår under avsnitt: Oversikt over ansvarsmerker i Norge).

Produsenten av varen må kunne identifiseres, og du må kunne dokumentere at merket er ført på varen på lovlig måte. Før en vare blir lagt ut for salg, skal du som importør eller forhandler av varene gi melding til Justervesenet med opplysning og dokumentasjon av stemplingen. Det er Justervesenet som utfører kontroll av varer av edelt metall. Du finner mer informasjon og kontaktperson på denne siden hos Justervesenet.

NB: Husk at et ur regnes som edelt metall hvis finheten tilsier dette. Husk også at Sveits ikke er et EØS-land og at hvis man importerer edelt metall derfra, må ansvarsmerket registreres hos Patentstyret - se info under om import fra land utenfor EU/EØS.

Import av varer av edelt metall fra land utenfor EU/EØS

Hvis du importerer varer i edelt metall fra land utenfor EU/EØS-området, må varene være påstemplet et ansvarsmerke som er registrert hos Patentstyret. Som importør er du ansvarlig for at finhetsgraden som er stemplet på varen er i samsvar med den virkelige finhetsgraden. 

Lovverket

 

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: