Fellesmerke og garanti- eller kontrollmerke

Fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker er merker som flere kan oppnå rett til å bruke. Brukerne må oppfylle bestemmelsene som gjelder for bruken av merket.

Hvem kan bruke fellesmerke?

Et fellesmerke skal kunne brukes av alle medlemmene i en sammenslutning. Merket skal kunne skille medlemmenes varer og tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester.

En forening eller annen sammenslutning av produsenter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende, samt offentligrettslige rettssubjekter, kan oppnå enerett til å bruke et slikt merke for sine varer og tjenester.

Garanti- eller kontrollmerke

Et garanti- eller kontrollmerke skal vise at varer og tjenester er kontrollert eller sertifisert med hensyn til for eksempel materialer, produksjonsmetode eller kvalitet. Merket skal kunne skille kontrollerte varer og tjenester fra varer og tjenester som ikke har vært underlagt slik kontroll.

Myndighet, stiftelse, selskap og enhver annen kan oppnå enerett til å bruke et slikt merke. Innehaveren av merket kan imidlertid ikke selv drive næringsvirksomhet med omsetning av de varene eller tjenestene kontrollen gjelder.

Tidligere ordninger

Frem til 1. mars 2023 var «fellesmerker» en samlebetegnelse for de to typene av merker. I søketjenesten vil derfor eldre merker kun ha angivelsen «fellesmerke». 

Bestemmelser for bruken av merket

For å kunne oppnå registrering av denne typen merker, må det være tilhørende bestemmelser som gjelder for bruken av merket. Bestemmelsene skal inneholde disse opplysningene:

  1. hvem som har rett til å bruke merket
  2. vilkårene for medlemskap i sammenslutningen
  3. vilkårene for bruk av merket, herunder sanksjoner
  4. merkehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene
  5. merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan

Hvis merket er et garanti- eller kontrollmerke gjelder ikke punkt 2.

Hvis bestemmelsene blir endret etter registrering, må de endrede bestemmelsene sendes til Patentstyret for registrering og kunngjøring.

Hvordan søke om et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke?

For å søke om et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, leverer du en søknad til Patentstyret. Det er ikke mulig å bruke søknadsveiviseren vår for å søke om disse merkene.

Hva koster det?

Søknadsgebyret for registrering i én vare- eller tjenesteklasse er kr 4 000.

Hvis du ønsker å søke om beskyttelse av merket i flere klasser, må du betale en tilleggsavgift på kr 1 650 pr klasse.