Slik søker du om internasjonal varemerkeregistrering gjennom Madridsystemet

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om registrering av varemerket ditt i flere land ved å benytte en internasjonal søknadsordning som kalles Madrid-systemet. Du leverer søknaden via nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO) og deres portal som kalles Madrid e-filing.

Utgangspunkt

Søknadsordningen tar utgangspunkt i en vanlig nasjonal varemerkesøknad eller en registrering. Denne saken kalles basissøknaden. Når du har bestemt deg for hvilke land du ønsker vern i, leverer du søknaden til WIPO. Hvis du har brukt en norsk søknad som basis, vil Patentstyret gå gjennom og kontrollere opplysningene før WIPO sender saken videre til de landene du har valgt. Deretter vurderer hvert enkelt land om registreringen kan få vern i deres land.

Hvordan går du frem?

  • Opprett en konto og logg deg på Madrid e-filing, se lenken lenger ned. 
  • All kommunikasjon mellom deg som søker og Patentstyret og WIPO foregår elektronisk gjennom Madrid e-filing portalen. 
  • Du bruker informasjonen fra basissøknaden din for å opprette den internasjonale søknaden. Du bruker også den samme listen over varer og tjenester. Denne listen kan begrenses og presiseres, men kan ikke utvides. 
  • Når du har lagt søknaden inn i portalen, kontrollerer Patentstyret opplysningene. Hvis vi finner mangler ved søknaden din, vil du få beskjed fra oss i portalen. Da kan du rette manglene innen en gitt frist før søknaden behandles videre. Når den er klargjort, blir den gjennomgått av WIPO. 
  • WIPO registrerer varemerket i det internasjonale registeret. Du vil motta et registreringsbevis med et internasjonalt registreringsnummer. Dette beviset gir i seg selv ikke noen rettigheter til varemerket ditt. Varemerket er på dette stadiet kun registrert inn i WIPOs register. Det har foreløpig ikke oppnådd vern i de enkelte landene.
  • Søknaden blir etter dette behandlet i hvert av landene du har valgt. Når registreringsmyndigheten har vurdert søknaden, sender de deg et brev. Da får du vite om varemerket ditt har fått virkning (registrering) eller om det har blitt nektet registrert i dette landet. Hvis du får brev om nektelse, får du også vite hva du kan gjøre for å likevel få vern. Ulike land kan ha ulik praksis for hva de godtar av formuleringer av varer og tjenester. 

Du kan betale alle avgifter gjennom Madrid e-filing portalen. Du kan alternativt betale med kredittkort, gjennom din WIPO-konto eller bankoverføring.  

Portalen gir deg direkte tilgang til Madrid Goods & Services Manager som oversetter og sjekker klassifisering og termer.  

Du har hele tiden tilgang til oppdatert søknadsstatus gjennom kontoen din. 

Frist for å søke med prioritet

Hvis du har levert inn en søknad i Norge og vurderer å søke i flere land, kan det være lurt å søke innen 6 måneder fra den datoen du søkte i Norge. Da kan du få med deg vern fra den norske søknadsdagen videre, og varemerket regnes som innlevert i det nye landet samme dag som i Norge. Dette kaller vi prioritet. Prioriteten kan gjøre at du kommer foran andre som har søkt om det samme eller et liknende varemerke. 

Forholdet mellom den nasjonale søknaden og en internasjonal registrering

Den internasjonale registreringen er avhengig av den nasjonale basissøknaden/-registreringen i fem år. Hvis den norske søknaden din ikke blir registrert, eller registreringen din blir slettet før det er gått fem år, vil den internasjonale registreringen også bli slettet. Det kan derfor lønne seg å vente til den norske søknaden din er ferdig behandlet før du sender inn en internasjonal søknad. Du bør likevel søke innen seks måneder fra du leverte inn den norske søknaden, slik at du kan få med deg fordelen av prioritet. 

Betaling av avgifter

Du betaler alle avgifter, inkludert Patentstyrets oversendelsesgebyr på NOK 800 til WIPO i sveitsiske franc. Beløpet blir beregnet i den elektroniske søknaden. 

Det totale avgiftsbeløpet avhenger blant annet av hvor mange land du har valgt i søknaden og hvor mange klasser med varer og tjenester søknaden gjelder. Du kan regne ut hva prisen blir ved hjelp av WIPOs avgiftskalkulator. 

Behandlingstid

Behandlingstiden i de respektive landene kan variere, men er ikke over 18 måneder. Hvis varemerket ikke er nektet innen denne fristen, regnes varemerket ditt som beskyttet i det aktuelle landet. 

Har du ikke mulighet til å bruke e-filing? 

Søknader gjennom Madrid e-filing er den enkleste og mest praktiske måten å søke om internasjonal registrering. Hvis dette ikke er mulig i din sak, kan du bruke et skjema som kalles MM2. Dette finner du på WIPOs nettsider. I skjemaet finner du informasjon om hvordan du skal betale. For å sikre at WIPO kan koble innbetalingen din til riktig søknad, er det viktig å oppgi tilstrekkelig informasjon sammen med innbetalingen. Oppgi hvilket skjema betalingen gjelder (MM2), WIPO sitt referansenummer og søknads- eller registreringsnummer på den norske søknaden eller registreringen. 

Fornyelser og endringer

Internasjonale registreringer skal fornyes direkte hos WIPO. WIPO håndterer også endringer, som for eksempel overdragelser og navneendringer, slik at opplysningene blir oppdaterte og riktige i alle landene registreringen gjelder.