Turning ideas into assets

Norwegian Industrial Property Office registers trademarks, designs and patents in Norway.

Search trademarks, designs and patents in Norway

Exclusive rights

Name and logo

Get exclusive rights to a trademark for your goods and services.

Designs

Get exclusive rights to the appearance and form of the product you have designed.

Inventions

Get exclusive rights to your invention. A patent is a practical solution to a technical problem.

We can help you

80 engineers, 40 lawyers and other experts are happy to help you get the right protection for your inventions, logos and designs. Contact us between 8am and 3.45pm.


News and inspiration

Courses and events

16 Apr. 09.15–10.15

Designdrevet Innovasjon

Webinar: Kriser kan åpne for nye muligheter til å prøve nye løsninger. Designdrevet innovasjon kan hjelpe deg å finne den riktige veien fremover.

17 Apr. 10.00–10.30

Fra varemerke til merkevare

Webinar: Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i det hele tatt noen forskjell, og hvordan skal du gå frem for å få eneretten til et navn eller en logo?

12 May. 09.00–12.30

Beskyttelse av programvare

Webinar: Hvordan kan du beskytte programvare, digital tjenester eller apper?

26 May. 09.00–15.00

Påbyggingskurs varemerke

Dette kurset er for deg som vil lære enda mer enn det grunnleggende om rettigheter til navn og logo. Du får kunnskap om hvordan du kan sikre deg en større markedsandel ved å bruke disse rettighetene på en praktisk og strategisk måte.

04 Jun. 8.45–11.30

Varemerke- og designfrokost

Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda. I tillegg vil vi denne gangen også gjennomgå viktige endringer som følger av Prop. 43 LS (2019-2020) i et noe utvidet møte.

See all events