Turning ideas into assets

Norwegian Industrial Property Office registers trademarks, designs and patents in Norway.

Search for trademarks, designs and patents in Norway

Exclusive rights

Trademark sketches

Name and logo

Get exclusive rights to a trademark for your goods and services.
Glass blowing

Designs

Get exclusive rights to the appearance and form of the product you have designed.
Sketch of an invention

Inventions

Get exclusive rights to your invention. A patent is a practical solution to a technical problem.

We can help you

80 engineers, 40 lawyers and other experts are happy to help you get the right protection for your inventions, logos and designs. Contact us between 8am and 3.45pm.

An enthusiastic group after receiving the Customer Service Award for the third time. Logo for customer service award in the public sector 2021.

News and inspiration

Courses and events

16 Mar. 09.00–10.00

Spørretimen

Patentstyrets eksperter svarer på dine spørsmål om patent, varemerke og design. På grunnleggende nivå.

30 Mar. 09.00-11.00

Harmonisering av varemerkepraksis i Norge og utlandet

Patentstyret får tilbakemeldinger om at vi i vurdereringen av særpreg til et merke i større grad bør legge vekt på at merket er registrert i andre land. Hvilke konsekvenser har Patentstyrets praksis for norsk og internasjonalt næringsliv, og for fullmektigbransjen?

31 May. 08:45–10:30

Patentfrokost

Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen i patentverden. Webinaret er for deg som er fullmektig, advokat, jurist eller IPR-ansvarlig.

01 Jun. 08.45–10.30

Varemerke- og designfrokost

Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda. Dette er et populært tilbud til fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige.

See all events