Turning ideas into assets

Norwegian Industrial Property Office registers trademarks, designs and patents in Norway.

Man looking at PC.

Search for trademarks, designs and patents in Norway

Exclusive rights

Trademark sketches

Name and logo

Get exclusive rights to a trademark for your goods and services.
Glass blowing

Designs

Get exclusive rights to the appearance and form of the product you have designed.
Sketch of an invention

Inventions

Get exclusive rights to your invention. A patent is a practical solution to a technical problem.

We can help you

80 engineers, 40 lawyers and other experts are happy to help you get the right protection for your inventions, logos and designs.

Staff at the Customer Service Centre. Photo: NIPO

News and inspiration

Courses and events

13 Feb. 09:00–10:30

Endringer i varemerkeloven

Denne våren trer nye endringer i varemerkeloven i kraft. Endringene innebærer gjennomføring av EU-direktivet om varemerker fra 2015 (2015/2436). I dette frokostmøtet får du en gjennomgang av det som er nytt i loven, og hva dette betyr for varemerkeinnehaverne og for deg som bistår norsk næringsliv med varemerkerådgivning.

15 Feb. 9-10

Lisensiering av immaterielle rettigheter

Et webinar om hvordan bedriften kan kommersialisere rettighetene og øke fortjenesten med lisensiering og samarbeid. Lær smart bruk av lisensiering og hvordan du unngår fallgruvene.

23 Mar. 9-10

IPR-forsikring og tvistefinansering

Lær smarte grep for å unngå økonomisk ruin ved rettighetstvister om patenter, varemerker, design eller åndsverk. På dette webinaret ser vi litt på hvilke strategier du bør ha på plass ved oppstart, og hvordan en IPR-forsikring gjør deg sterk i et tvistemål om immaterielle rettigheter.

See all events