Airthings selger radonmålere for private hjem
Foto: Airthings

Airthings beskytter navn og teknologi for å kunne konkurrere internasjonalt

Airthings har flere ganger opplevd at noen har kopiert deres produkter. De mener det er vesentlig å ha en IPR-strategi for å kunne drive langsiktig og i et globalt marked.

Airthings utvikler og selger produkter for måling og overvåking av innendørs luftkvalitet og radon. De er verdensledende og selger sine systemer globalt. 90 % av omsetningen er eksport. De selger til forbrukermarkedet gjennom kanaler som Amazon, Best Buy og Elkjøp. De leverer også til kontorbygg, skoler og barnehager. Høsten 2019 kom de på Time Magazines liste over de 100 beste oppfinnelsene det året. 

Beskytter navnet og teknologien

For virksomheten er det viktig å beskytte varemerket «Airthings» slik at det ikke blir misbrukt av andre som vil inn i dette markedet. De har allerede flere eksempler på selskaper som har prøvd å kopiere deres materiell og varemerke. Ved at de har beskyttelse av varemerket, kan de stanse slike kopier. 

De beskytter den unike teknologien med patenter. Dette er også for å beskytte seg mot kopier, og for å forsvare seg mot eventuelle patent-troll og konkurrenter.

De investerer veldig mye i forskning og utvikling her i Norge. Derfor er det viktig å beskytte disse investeringene slik at de kan fortsette med sine langsiktige ambisjoner om sterk vekst.

De har registrert varemerket sitt i Europa, USA, Canada, Kina og i store deler av verden for øvrig. Patenter har de registrert i USA, Storbritannia, Canada og Europa.

De bruker et advokatbyrå i London til å hjelpe seg med patenter og varemerkebeskyttelse.

Offensiv IPR-strategi 

IPR-strategien går ut på å patentere alt de anser som patenterbart.  Dette kan være arkitekturer, sensorteknologi og metoder. De patenterer ikke algoritmer and software, men holder dette som «trade secrets».

Har opplevd kopiering

Airthings har erfart at selskaper har kopiert deres materiell og misbrukt deres varemerke. De har klart å stoppe dette fordi de har registrert varemerket. Store salgskanaler som Amazon vil for eksempel stoppe å selge produkter som er i konflikt med et registrert varemerke.

Offentlig støtte

Airthings har mottatt støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SkatteFUNN.

Mer informasjon

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: