Initiativtakerne til norsk IP-klynge

IP Norge etablert

Norsk IP-klynge ble etablert på et møte hos Patentstyret 5. januar. Klynge-etableringen er et samarbeid mellom aktørene i IP-bransjen, og formålet er å utvikle et sterkt og åpent kompetansemiljø innen IP i Norge .

De fire initiativtakerne Kjell Sommerseth fra Zacco, Petter Westnes fra Bryn Aarflot, Elisabeth Ohm fra Acapo og Alexander Bjørnå fra Bryn Aarflot var svært fornøyde med å etablere kanskje verdens første IP-klynge i Norge.

Klyngen IP Norge skal bidra til å gi næringslivet de nødvendige IP-verktøyene og IP-kompetansen som trengs for å lykkes med kommersialisering og vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å utvikle et bedre nettverk med forskningsmiljøene, næringslivet og IP-bransjen skal klyngen bidra med tidsriktig IP-kunnskap og tjenestetilbud, som vil styrke næringslivets konkurranseevne.

Åpen for alle med interesse for IP

Klyngen er åpen for alle som har interesse for IP, også industrien og næringslivet. Klyngen ble etablert gjennom å opprette samvirkeforetaket IP Norge, og allerede på stiftelsesmøtet tegnet 14 virksomheter seg som medlemmer. 

Elisabeth Ohm blir styreleder i IP Norge. Hun kommenterer etablingen slik: – Med IP-klyngen ønsker vi å samle de som driver med IP og dermed nå ut til alle som driver med utvikling og videreutvikling av løsninger som gjør at Norge har en sjanse blant annet i omstillingen til grønt næringsliv. Det dreier seg ikke kun om budskapet innovasjon som har vært det dominerende i det politiske landskapet, men å beholde verdiene i det som skapes slik at man kan hente inn investorer og skape arbeidsplasser og nye bedrifter i Norge fremover.

Klyngen vil søke om midler gjennom Oslo Kommunes innovasjonsprogram. I løpet av det første året er planen å kartlegge kunnskapsnivået innenfor IP for å avdekke behov og mangler, og utvikle konkrete tiltak for å øke kompetansen og støtte næringslivet. De vil også bygge opp klyngen som et nasjonalt kompetansesenter.

Patenstyret er samarbeidspartner

Patentstyrets rolle i prosessen som har ledet frem til dette møtet, har vært å fasilitere en arena for dialog om hvilket behov for økt kunnskap om immaterielle verdier og industrielle rettigheter norsk næringsliv har, hvilket uforløst potensial IP-rådgiverbransjen og Patentstyret har i å adressere dette, og hvordan vi kan jobbe sammen for å «levere tidsriktige IP-tjenester og styrke IP-kompetansen». – Gratulerer med etablering av IP-klyngen. Patentstyret er en entusiastisk og stolt samarbeidspartner, sier direktør Kathrine Myhre.

Har du spørsmål om etablering, stiftelse og innmelding, kan du kontakte Petter Westnes, pw@protector.eu.

Relaterte artikler