Justering av Klagenemndas praksis i nasjonale varemerkesaker

Ny varemerkelov og tilhørende forskrift trådte i kraft 1. mars 2023. Klagenemnda har innrettet seg etter varemerkeforskriften § 12 a og har justert praksisen sin.

Slutningen i nasjonale klagesaker vil ikke lenger gå ut på en delvis registrering for enkelte varer og tjenester. Dersom det aktuelle varemerket anses uregistrerbart for noen av varene og tjenestene, vil slutningen i nasjonale saker gå ut på at klagen forkastes i sin helhet.

Forskriften § 12 a handler om den situasjonen der Patentstyret under sin søknadsbehandling finner at et varemerke er registrerbart for noen varer eller tjenester, men ikke for alle. Dersom søkeren ikke avdeler søknaden eller begrense varefortegnelsen, skal Patentstyret avslå søknaden i sin helhet. Som følge av dette, bør ikke Klagenemndas slutninger i nasjonale varemerkesaker gå ut på at varemerket kan registreres delvis.

Ta kontakt med Klagenemndas leder hvis du har spørsmål rundt dette, telefon 46 17 18 00

Relaterte artikler