Lederne i de nordiske patentverkene på signeringsmøtet i München 22. mars 2023

Nordisk Patentinstitutt utvider samarbeidet i Norden

Nordisk Patentintstitutt har signert et Memorandum of Understanding (MoU) med patentverkene i de nordiske landene. Formålet er å utvikle samarbeidet innenfor patentsøk og -gransking.

Avtalen tar sikte på å etablere formelle mekanismer for utveksling av ideer og beste praksis for patentsøk og -undersøkelse for partene i deres egenskap av internasjonale søke- og granskingsmyndigheter under Patent Cooperation Treaty (PCT). Den tar også sikte på å forbedre samarbeidet om kvalitetssikring av for eksempel EPO-harmoniseringsaktiviteter. De ønsker også å samordne partenes interesser i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO)og i andre internasjonale fora.

Avtalen ble undertegnet i München 22. mars 2023 av generaldirektørene for alle de nordiske patentkontorene, med Danmark, Norge og Island som representanter for NPI. Den skisserer viktigheten av å opprettholde kompetente nasjonale patentkontorer for å understøtte innovasjon i det nordiske området,  spesielt for små og mellomstore bedrifter.

Relaterte artikler