Registreringbevis-varemerke

Nye rutiner for utsendelse av nytt registreringsbevis i varemerkesaker

Har du mottatt registreringsbevis i en varemerkesak og oppdaget skrivefeil i søkers navn eller i varefortegnelsen? Gi beskjed til Patentstyret, så korrigerer vi skrivefeilen i registeret.

Ny rutine er at vi ikke lenger sender ut et nytt registreringsbevis, men du vil finne den korrigerte informasjonen i søketjenesten vår. Her kan du laste ned registeropplysningene, som du kan bruke sammen med det offisielle registreringsbeviset du allerede har mottatt.

Relaterte artikler