Sylinder-Isblå-Møsegrønn

Patentstyrets årsrapport for 2022

Nå kan du lese hva som skjedde i Patentstyret i 2022. Hvor mange søkte om rettigheter, hvor mange søknader behandlet vi, hva gjorde vi av aktiviteter og hvordan var økonomien.

Årsrapporten 2022 gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Årsrapporten inneholder også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

Relaterte artikler