Finger som peker på oppadgående og lysende graf

Rekord i varemerkesøknader til Norge

Aldri har flere utenlandske bedrifter ønsket varemerke-rettigheter i Norge. Interessen fra norske bedrifter derimot, viser motsatt tendens.

Det forteller fjorårets tall over søknader til Patentstyret. Totalt ble det levert 17 696 søknader om enerett til navn og logoer, noe som viser at hverken krig eller pandemi har dempet interessen for å sikre seg posisjoner her - samlet sett. Fra norske søkere gikk nemlig søknadstallene ned med 20 %. Sett mot rekordåret for norske søknader i 2018, er fallet på hele 35 %.

Flere norske søknader til utlandet

På den annen side har tallet på norske søkere som ønsker varemerkerettigheter i utlandet vist en tydelig økning de senere årene. Dette er en tendens som avdelingsdirektør i Patentstyret, Bernt Boldvik, ønsker velkommen:

– Det er svært positivt å se at norsk næringsliv beskytter varemerkene sine utenfor eget land, noe som også betyr at næringslivet vårt følger den internasjonale utviklingen. Varemerkerettigheter er viktige for norske bedrifter som skal posisjonere seg i konkurranseutsatte markeder.

Håper på økning

Tall fra tidligere år, viser at EU, Storbritannia, USA, Japan og Kina var de landene som mottok flest varemerkesøknader fra norsk næringsliv.
– Hvis vi skal lykkes med regjeringens målsetting om 50% økt norsk eksport innen 2030, bør vi se en fortsatt økning i norske bedrifters registrering av varemerker utenfor Norge i årene fremover, sier Boldvik.

Bryggeriene leder an

Av det totale antallet mottatte varemerkesøknader til rettigheter i Norge, utgjorde norske søknader 3 111. Blant de ivrigste søkerne finner vi produsenter av øl, vin og drikkevarer. I tillegg er meieri, kulturformidling og produkter innen byggevarer sterkt representert.

Relaterte artikler