Om rekrutteringsprosessen

Får du lyst til å bli en del av fellesskapet i Patentstyret?

Les mer om Patentstyret som arbeidsplass

Patentstyret som arbeidsplass

Patentstyret er arbeidsplassen for deg som ønsker utfordrende arbeidsoppgaver, et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og fleksibilitet i hverdagen.

Søke jobb i Patentstyret

Når du søker er det viktig at du forteller noe om deg selv, hvorfor du har lyst å jobbe hos oss og hvilken motivasjon du har for stillingen. Det er også viktig at du legger ved relevante vitnemål og attester til søknaden din. Alle som blir kalt inn til intervju blir bedt om å ta med originale vitnemål og attester eller bekreftede kopier.

Ta vare på stillingsutlysningen. Når søknadsfristen er gått ut, forsvinner utlysningsteksten fra nettet.

Tilbakemelding

Straks du har søkt på en stilling hos oss, får du en e-post med bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderer vi alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Først når ansettelsesprosessen er over, blir det sendt ut e-post om at stillingen er besatt og hvem som har fått den.

Informasjon om deg i offentlig søkerliste

Vi lager en offentlig søkerliste. Den gir informasjon om navn, kjønn, bostedskommune og alder på alle søkere på stillingen. Det er svært strenge krav for å slippe å være med på en slik liste. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på listen, må du krysse av og begrunne dette når du søker. Hvis vi ikke kan godta ønsket ditt, har du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Informasjon i utvidet søkerliste

Alle søkere har rett til å be om å få se utvidet søkerliste. Den inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne på stillingen. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. Utvidet søkerliste blir kun gjort tilgjengelig for søkere på stillingen.

Les mer om Om Patentstyret

Om Patentstyret

Patentstyret fremjar innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet. Les meir om oss og samfunnsoppdraget vårt.

Les mer om Årsrapportar

Årsrapportar

Årsrapportane gir deg oppdaterte tal innanfor patent, varemerke og design. Her finn du òg informasjon om viktige hendingar, utviklingstrekk, utgreiingar og kommentarar.

Les mer om Strategi

Strategi

Ein engasjert medspelar for auka innovasjon og verdiskaping. Les meir om strategien vår.

Aktuelle nyheter

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024