Patent Prosecution Highway (PPH)

PPH gir deg mulighet til å få en raskere behandling av patentsøknaden din, hvis en patentmyndighet som er med i PPH-ordningen allerede har foretatt en patenterbarhetsvurdering av samme oppfinnelse.

Søknad om PPH-behandling

Skjema: Søknad om PPH-behandling (PDF) (Request for participation in the patent prosecution highway (PPH) pilot program)

NB: PDF-skjemaet kan dessverre ikke fylles ut elektronisk.

Skjemaet er også tilgjengelig i Word-format.

Om PPH

PPH-ordningen er en samarbeidsavtale mellom patentmyndigheter om bruk av hverandres uttalelser om patenterbarhet i egen vurdering.

PPH er utarbeidet for å imøtekomme patentsøkeres behov for raskere søknadsbehandling. Og ønsket om at patentmyndighetene samarbeider mer for å sikre kvalitet og effektivitet ved behandling av patentsøknader.

En PPH-behandling innebærer at en patentsøker kan be om en raskere saksbehandling av sin søknad av en patentmyndighet, når en samarbeidende patentmyndighet allerede har funnet de tilsvarende kravene patenterbare. PPH-behandling kan kun gjøres på bakgrunn av en patenterbarhetsvurdering utført av en samarbeidende patentmyndighet, vurdering fra andre patentmyndigheter kan ikke benyttes.

Når en PPH-behandling utføres, vil gransking og vurdering som allerede er foretatt bli brukt i saksbehandlingen. Det foretas likevel en selvstendig nasjonal realitetsbehandling i henhold til nasjonalt regelverk og nasjonal praksis.

Patentstyret tar sikte på å begynne saksbehandlingen og sende første realitetsuttalelse innen 3 måneder etter at søknaden om PPH-behandling ble levert.

Ved søknad om PPH-behandling må patentkravene være tilsvarende eller snevrere i omfang enn kravene som den andre patentmyndigheten har vurdert som patenterbare. En søknad der vi allerede har begynt realitetsbehandlingen kan ikke bli behandlet i PPH-ordningen.

Det er ingen avgift ved PPH i Norge.

Global PPH (GPPH)

Patentmyndigheter som er med i den Globale PPH-ordningen per 1. januar 2020. Patentstyret og Nordisk Patentinstitutt (NPI) er blant disse.

Følgende myndigheter er med:

 

Les mer om Global PPH her:

Avtale om PPH mellom Norge og Kina

Fra 1. april 2020 har en pilotavtale om PPH mellom Norge og Kina vært i kraft. Denne ble videreført i en ny avtale fra 1. april 2023.

Vilkårene for å be om PPH ved levering av patentsøknad til den kinesiske patentmyndigheten (CNIPA) (PDF)

Vilkårene for å be om PPH-behandling ved levering av patentsøknad til Patentstyret (PDF)

PPH og PCT

Noen av de samarbeidende patentmyndighetene er også PCT-myndigheter. Positive granskingsuttalelser fra disse internasjonale PCT-myndighetene kan brukes hos nasjonale myndigheter som er med i PPH-ordningen og motsatt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Patentjuridisk seksjon v/seksjonssjef Ingrid Mauritzen, e-post: inm@patentstyret.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: