Klassifisering av varer og tjenester

Eneretten du oppnår ved å registrere et varemerke er knyttet til de produktene (varene og tjenestene) du oppgir i varefortegnelsen.

Varefortegnelse

I søknadskjemaet for registrering av et varemerke, må du fylle ut en varefortegnelse. Varefortegnelse er listen over produkter (varer og/eller tjenester) du ønsker å få varemerket ditt registrert for. Varefortegnelsen må være på norsk.

Klasser

Vi bruker et system for å inndele ulike produkter (varer og tjenester). Systemet består av 45 ulike klasser (klasse 1-34 er vareklasser, og klasse 35-45 er tjenesteklasser). Beslektede varer og tjenester er forsøksvis satt i samme klasse. Hver enkelt klasse har en klasseoverskrift som beskriver i hovedtrekk hvilke varer og tjenester som inngår i denne klassen.

Produktvelgeren kan hjelpe deg

Klassifikasjonshjelperen 
Produktvelgeren 

 

Hvordan bruke produktvelgeren 

  • Forhåndsgodkjente produkter (varer og tjenester): Bruk produktvelgeren til å finne forhåndsgodkjente produkter (varer og tjenester), og hvilke klasser de ulike varene og tjenestene inngår i. Du kan plukke ut dine produkter (varer og tjenester) i produktvelgeren, trykk «lagre», og legge dokumentet ved søknaden din som varefortegnelse. Varefortegnelsen må være på norsk.
  • Egendefinerte produkter (varer og tjenester): Hvis du ikke finner varene eller tjenestene dine her, kan du legge til egne beskrivelser under «egendefinert» i produktvelgeren. Du kan plassere de egendefinerte varene og tjenestene i den klassen du mener de hører hjemme.
  • Oversettelse: Hvis du har en varefortegnelse på engelsk, kan du bruke produktvelgeren til å oversette den til norsk. Du kan velge den engelske versjonen av produktvelgeren ved å klikke på «English» øverst til høyre når du er inne på siden «Produktvelger». Velg varene og tjenestene og trykke på «save/translate». 
  • Forbedring av oversatte termer: Vi arbeider med kvalitetssikring av oversettelser fra det internasjonale klassifikasjonsverktøyet (Madrid Goods & Services Manager - MGS). I denne perioden vil Patentstyret kunne be deg om å bruke andre formuleringer for å få listen over varer og tjenester klar og presis nok, selv om du har brukt forhåndsgodkjente varer og tjenester fra produkthjelperen i søknaden din. Har du innspill på upresise eller merkelige oversettelser, send oss gjerne en e-post til post@patentstyret.no.  

Hvilke varer og tjenester skal jeg oppgi i varefortegnelsen?

Du bør kun velge varer og/eller tjenester du benytter varemerket ditt for i dag, eller som du planlegger å bruke det for i nærmeste fremtid.

Hvis du skal ha ditt eget varemerke på varen kaffe, og også drive en kafé med samme navn, kan du sette opp dette i varefortegnelsen:

  • Klasse 30: Kaffe
  • Klasse 43: Kaféer

Hva må jeg huske på når jeg fyller ut varefortegnelsen?

  • Varefortegnelsen må være på norsk.
  • Du kan ikke oppgi flere varer eller tjenester etter at søknaden er sendt inn. Men du kan fjerne varer eller tjenester etter at søknaden er sendt, om du ønsker det.
  • Vi regner ikke med at søknaden er levert (innleveringsdato) før Patentstyret har mottatt en varefortegnelse som innbefatter alle de varene eller tjenestene som søknaden skal gjelde for.

Hva gjør jeg hvis jeg har fylt ut varefortegnelsen feil?

Det er viktig at du beskriver akkurat det du skal bruke varemerket ditt på. Hvis du har oppgitt en vare eller tjeneste med feil klassenummer, eller hvis du har beskrevet en vare eller tjeneste som vi ikke forstår hva er, vil du få et brev fra oss om dette slik at du får anledning til å rette dette opp. Vi vil veilede deg om hva som må rettes, og forsøker å foreslå konkrete omformuleringer.

Bruk av varemerket

Hvis du ikke bruker varemerket for alle varene og tjenestene det er registrert for innen 5 år, kan noen sende inn krav til Patentstyret om at varemerket ditt skal slettes fra varemerkeregistret for de varene eller tjenestene som varemerket ikke er tatt i bruk for.

Fullstendig liste over varer og tjenester (Nice-klassifikasjon)

Liste over varer og tjenester
Liste over varer og tjenester - ordnet alfabetisk - med forklarende bemerkninger (Adobe PDF-fil) (1MB)
(11. utgave utgitt i 2017 - ny versjon av 11.utgave gjeldende fra 1. januar 2018)
NB: Vær oppmerksom på at du ikke finner varer og tjenester som Patentstyret har lagt til på eget initiativ her, disse vil du kun finne i produktvelgeren.

Listen på engelsk (Nice Classification)
Liste på engelsk (Nice Classification) (lenke går til WIPOs nettsider)

Historikk
En kort historikk over Nice-klassifikasjon i Norge (PDF)
En kronologisk oversikt over når hvilke utgaver og versjoner av klassifikasjonslistene utkom samt oversikt over viktige endringer i klassifiseringen av varer og tjenester i Norge.

Kryssgranskingsliste

Vi bruker en liste over varer og tjenester som hjelpemiddel når vi vurderer om varer og tjenester som inngår i forskjellige klasser er likeartede varer eller tjenester.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter, tlf 22 38 73 00

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: