Liste over varer og tjenester (Nice-klassifikasjon)

Nice-avtalen er en internasjonal avtale om klassifisering av varer og tjenester. Klassene er et administrativt verktøy for å skille varer og tjenester fra hverandre. Norge har vært medlem av Nice-unionen siden 1961. Før 1961 hadde Patentstyret sin egen klassifikasjonspraksis.

Varer og tjenester er inndelt i 45 klasser

Varer er plassert i klassene 1-34, mens tjenester er plassert i klassene 35-45. Klasseoverskriftene er generelle og angir virkeområdet varene og tjenestene tilhører. Ved klassifisering av de enkelte varene og tjenestene er det mest praktisk å bruke den alfabetiske listen. Dette kan du lese mer om  i klasselisten.  

Liste over varer og tjenester på norsk

Gjelder fra 1. januar 2024

NB: Vær oppmerksom på at du ikke finner varer og tjenester som Patentstyret har endret oversettelsen på i løpet av året. Disse vil du kun finne i produktvelgeren. 

Liste over varer og tjenester på engelsk