Gruppe med mennesker sitter på gulvet og planlegger

Hvorfor må jeg vite noe om varemerke, design og patent?

Du driver kanskje en bedrift og tenker at du ikke trenger å vite noe om patenter, varemerker og designrettigheter. For du har ingen oppfinnelse du skal patentere, noe navn du skal registrere som varemerke eller design som skal beskyttes. Så da er det vel ikke så viktig å vite noe om det?

Men så enkelt er det ikke. Alle som driver næringsvirksomhet, må forholde seg til patenter, varemerker og designregistreringer på en eller annen måte. Det er nemlig mange som har registrerte rettigheter, og du kan risikere å krenke disse hvis du ikke har kunnskap om hva du kan og ikke kan gjøre. 

Sjekk at navnet er ledig

Kanskje har du funnet på et navn til den nyoppstartede bedriften din, eller til det nye produktet. Og du har kanskje både laget skilter og reklamemateriell der navnet er i bruk. Men hva om noen andre har registrert det samme, eller noe som ligner, som varemerke? Da kan du ikke uten videre ta det i bruk. Noen andre kan både ha registrert det som varemerke eller som domenenavn. Vi anbefaler at du sjekker på navnesok.no for å se om navnet er ledig.

Sjekk om andre har rettigheter til ditt produkt

Eller hva med det nye produktet du har begynt å selge, tenk om det ligner veldig på noe som allerede er i markedet? Og som noen andre har fått patent på? Det kan bli kostbart for deg, fordi de som har rettigheten kan hevde at du krenker deres patent. 

Skaff deg grunnleggende kunnskap

For å være sikker på at du opererer i trygt farvann og ikke kommer i konflikt med andres rettigheter, bør du derfor sørge for å få grunnleggende kunnskap om patenter, varemerke og designregistrering. Les på nettsidene våre og bruk databasene våre for å finne hvilke rettigheter andre har fått og søkt om. Du kan også bestille en forundersøkelse for å finne ut om noen har gjort en tilsvarende oppfinnelse eller registrert et lignende navn. 

Tenk også på at kunnskap om andres patenter og rettigheter kan være en kilde til inspirasjon og mulig samarbeid. 

Sjekk hva du bør beskytte

Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrere? Ta testen og se hvilke verdier det er viktig for bedriften din å beskytte.

Ta testen

Relaterte artikler