Umoralske varemerker

I varemerkeloven er det en bestemmelse om at varemerker ikke kan registreres hvis de «strider mot moral». Det er ikke ofte vi nekter et merke på grunn av dette, men hva innebærer egentlig bestemmelsen?

Varemerkelovens § 15 første ledd bokstav a) sier at «et varemerke ikke kan registreres hvis det strider mot lov, offentlig orden eller moral».

Eksempler på varemerker som er blitt nektet registrert fordi de strider mot moral, er «jævla homo», som NRK forsøkte å registrere for blant annet klær og tv-produksjon. Patentstyret mente at merket vil oppfattes som støtende og sterkt nedsettende mot en grupper personer og at en registrering av varemerket derfor strider mot moral.

Den svenske organisasjonen Ung Cancer ønsket å registrere varemerket «Fuck cancer». Dette ble først avvist fordi Patentstyret mente at nordmenn ville kunne bli støtt av at uttrykket inneholder det engelske banneordet «fuck». Vi registrerte det imidlertid etter en ny vurdering.

Ica Norge fikk avslag da de ønsket å registrere «Mekka» for matprodukter og drikke. Siden de hadde søkt innen matvarer-kategorien, ville registreringen omfatte svinekjøtt, og det kunne virket støtende for blant annet muslimer i Norge.

Vi har avslått en søknad for «BUDDHA» som gjelder for datavarer og -tjenester. Når det gjelder religion, favner bestemmelsen vidt ved at slike merker vil nektes for mange typer varer og tjenester. I avslaget sier vi at

«en registrering av «BUDDHA» kan oppleves som støtende blant buddhistene i Norge. En registrering vil representere en offentlig godkjenning av bruk av «BUDDHA» som en angivelse av kommersielt opphav. Patentstyret antar på denne bakgrunn at en registrering av «BUDDHA» vil være egnet til at vekke forargelse».

Her kommer det frem at det ikke kun er en bruk av merket som vil stride mot moral, men kanskje først og fremst det at Patentstyret anerkjenner bruken ved å tillate registreringen. Patentstyret kan ikke hindre bruk, men kun hindre registreringen av merket.

Vi har registrert varemerket «Pubertetscamp» for NRK. Der vurderte vi om figuren kunne oppfattes støtende på noen.

Reglene håndheves litt ulikt i forskjellige land. Det norske selskapet bak merket «Comfyballs» søkte om å registrere varemerket i USA også, men registreringsmyndighetene avslo søknaden fordi merket var for vulgært. De mener at ordet viser til at en manns testikler, eller «baller», vil ha det komfortabelt i de undertøysvarene varemerket skulle brukes for, noe de mener er støtende. Patentstyret i Norge har imidlertid godkjent «Comfyballs» som varemerke.

Les mer om hva du kan registrere

Valg av navn: lykketreff eller bomskudd?

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: