Bilde av en hånd med en plasterlignende sensor

Lifecares sensor gjør det enklere for diabetespasienter

Lifecare utvikler biosensorer som overvåker blodsukkeret - glukosenivået - hos mennesker med diabetes. Ved å patentere teknologien underbygger de innovasjonskompetansen, får et fortrinn fremfor konkurrentene og kan lettere videreutvikle teknologien.

Sensorene implanteres i underhuden og måler variasjoner i forekomsten av definerte molekyler basert på endringer i osmotisk trykk. Deres sensor «Sencell» er svært liten og har lang levetid. Den er i tillegg billigere enn konkurrerende løsninger. Sensoren kan også måle endringer i nær sagt alle molekyler som forekommer i kroppen, og Lifecare planlegger å utvide bruksområdet ut over kun å måle glukosenivået.

Patentering har vært viktig hele veien

Ideen om å måle endringer i glukosenivået ved hjelp av endringer i osmotisk trykk, ble unnfanget på 1980-tallet av ingeniør Olav Ellingsen. I 1986 etablerte han prosjektet «Lifecare» for å utvikle en kunstig bukspyttkjertel. Underveis i denne reisen hadde både Ellingsen og firmaet fokus på å patentere oppfinnelsene.

Det opprinnelige firmaet eksisterer ikke lenger i samme form, og Lifecare AS ble etablert i 2006. Som del av etableringen fikk selskapet overført patenter etablert av Ellingsen. Lifecare har investert rundt 120 millioner på å videreutvikle ideen om å måle glukose ved hjelp av osmotiske trykksensorer, og det har vært helt sentralt å sørge for beskyttelse av idé, teknologi og fremtidige produkter.

Systemer for kontinuerlig glukosemåling («CGM») hadde per 2019 en estimert global omsetning på rundt 4,6 milliarder USD, og det er antatt at den vil øke til mer enn 30 milliarder USD i 2026. — I dette landskapet er det klart at vi må være trygge på at vår innovasjon og våre produkter har god rettighetsbeskyttelse, sier CEO Joacim Holter i Lifecare.

Firmaets strategi for immaterielle rettigheter er å opprettholde og videreutvikle eksisterende IPR. Det innebærer både å utvide porteføljen ved å etablere nye patenter, og å utvide det geografiske beskyttelsesområdet. Når de inngår forskningssamarbeid, er de bevisste på å beskytte både eksisterende IP og IP som kan oppstå gjennom slike samarbeid.

Lifecare har ikke opplevd direkte kopiering av teknologien sin, men de har erfart at det har blitt publisert vitenskapelige funn basert på sensorteknologi i strid med deres patenter.

– Vårt grunnpatent ble etablert i 2001. I 2010 ble vi kjent med at en akademisk gruppering i USA og Kina publiserte artikler om vitenskapelige funn med sensorteknologi som tydelig var basert på osmotisk trykksensorteknologi i konflikt med våre patenter. En tilsvarende gruppering fra India gjorde det samme i 2014. Disse grupperingene har ikke hatt ny aktivitet rundt dette, noe som tilsier at våre patenter beskytter etter hensikten.

JoacimHolter1000x800

Joacim Holter

CEO Lifecare

Lifecare håndterer både nye mulige patenter og eksisterende portefølje ved hjelp av Zacco Norway som patentkontor. De har interne ressurser som er fullt ut kompetent og kapabel til å håndtere patentprosesser, men det gir en viktig trygghet å benytte den spesialiserte kompetansen et patentkontor besitter.

IPR er positivt for å få offentlige støtte

Firmaet har mottatt støtte fra Forskningsrådet, Skattefunnordningen og EU-kommisjonens FoU-program Horizon2020. Holter mener klart at deres IPR har vært viktig i forbindelse med disse tildelingene ved at den underbygger selskapets innovasjonskompetanse og utviklingspotensialet for teknologien.

Råd til andre virksomheter i oppstartsfasen

Holter har noen råd til andre som starter opp virksomhet: — Ha fokus på den grunnleggende IP-en og vurder nøye hvor et eventuell patent bør videreføres etter nasjonal fase. Engasjer et patentkontor; det betyr utgifter som helt sikkert kan komme godt med et annet sted, men det kan vise seg veldig nyttig i prosessen.

— Det er som regel for kostbart  å registrere patenter globalt i oppstartfasen, men det er viktig å ha et bevisst forhold til, og sørge for, god beskyttelse i relevante deler av verden. Det er ulike vurderinger som bestemmer hvor dette er, men hvis det er mulig, vil jeg anbefale å heller søke i ett land for mye, og eventuelt frafalle patenter senere. Investorer og partnere er generelt opptatt av at konsepter bør være patentert, og det kan vise seg viktig når en eventuell investeringsrunde blir nødvendig for virksomheten.

Relaterte artikler