Tor Magne Nilsen har jobbet lenge med sin oppfinnelse som skal forhindre malingssøl.

Tor Magnes male-patent: – Fagpersoner hadde nok dratt på smilebåndet

Har du sølt når du skal helle maling fra spannet over i beholderen på malingsbrettet? Eller har du helt i mer enn du har brukt, og dermed må kaste brukbar maling? En ny oppfinnelse kan løse dette.

Tor Magne Nilsen fra Kvinesdal i Agder har fått nylig fått meddelt patent på sin oppfinnelse som skal redusere malingsøl og -svinn. 

Oppfinnelsen kan på mange måter beskrives som en sammenkobling av malingsspann og malebrett til en enhet.

I dag brukes ofte et ruglete malingsbrett med en liten beholder for å spre malingen ut på malingsrullen. Brettet står for seg selv, og man må helle malingen fra spannet malingen ble kjøpt i og over i beholderen.

Nilsens oppfinnelse kombinerer spann og brett på en slik måte at man dypper rulla i malingen i spannet, ruller malingsrulla et par ganger over ruglene på malingsbrettet for å fordele malingen utover, og så begynner å male. Overskuddsmaling på brettet renner så ned i spannet igjen.

Lang modningstid

Nilsen er VVS-ingeniør av yrke, og har gjennom mange år innen rørleggerbransjen sett hvilke utfordringer malere har hatt med malingrester og søl på byggeplasser. Han har også jobbet som avdelingsleder i kommunen med ansvar for blant annet vedlikehold av bygg, og sett samme problemet der.

Løsningen han nå har kommet frem til har hatt en lang modningstid.

— Jeg liker å gjøre ting, og når jeg oppdager at noe kan gjøres enklere, så har jeg lyst til å se om jeg får gjort noe med det, sier Nilsen om motivasjonen bak oppfinnelsen.

Nilsen beskrives av venner som en dyktig håndverker og en mann som finner løsninger på det meste. De som kjenner ham, er nok ikke overrasket over at han til slutt fant en løsning på problemet.

Produktutviklingen har i hovedsak foregått hjemme i garasjen, og testingen har blant annet skjedd ved arbeid på egen eiendom, maling og beising. 

— Jeg har forsøkt å koble sammen flere typer malingsspann og malebrett. Jeg har benyttet de materialene jeg har hatt tilgengelig. Fagpersoner hadde nok dratt på smilebåndet om de hadde sett noen av de modellene jeg hadde underveis, humrer Nilsen. 

En av Tor Magne Nilsens selvlagede konstruksjoner på veien mot patent
En av Tor Magne Nilsens selvlagede konstruksjoner på veien mot patent
En av Tor Magne Nilsens selvlagede konstruksjoner på veien mot patent
En annen selvlagd konstruksjoner på veien mot patent

— Helt avgjørende med patent

Ved å sikre seg patent beskytter han ikke bare seg selv og sin egen oppfinnelse, men også muligheten til økonomisk anerkjennelse for arbeidet han har lagt inn, sier direktør for patentavdelingen i Patentstyret, Bjørn Lillekjendlie.

Lillekjendlie mener Nilsens oppfinnelse er et fantastisk eksempel på hvordan enkeltpersoner kan skape verdifulle bidrag til samfunnet, og løse spesifikke utfordringer gjennom innovasjon og kreativitet.

– Dette bidrar til mangfoldet og dynamikken i innovasjonsøkosystemet. I en stadig mer konkurransedrevet verden er dette helt avgjørende, sier Lillekjendlie. 

Bjørn Lillekjendlie

Direktør, patentavdelingen

Portrettbilde av Bjorn Lillekjendlie mot lys grønn bakgrunn, direktør for patentavdelingen hos Patentstyret

Bjørn Lillekjendlie

Direktør, patentavdelingen

IP (patenter, varemerker og designregistreringer) gir ikke bare en rettslig beskyttelse av ideer og produkter, men de legger også til rette for å sikre eksklusiv rettighet til å utnytte og kommersialisere oppfinnelser. Dette er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter som ønsker å oppnå konkurransefortrinn og øke sin markedsverdi. 

Drevet frem av venner

Nilsen har i løpet av utviklingsprosessen hatt kontakt med forskjellige bedrifter om ideen. Tilbakemeldingene han fikk gikk stort sett på at det var litt tidlig i prosessen for dem. De ønsket å ha noe mer håndfast å vurdere, for eksempel at han fikk et patent.

Motivasjon og støtte til å holde på videre har han fått fra bekjente som han har fått vite om ideene.

Nå som Nilsen har et patent i hånda, er han ikke helt sikker på hva som blir veien videre. Han har ennå ikke et ferdig produkt, og på grunn av helsemessige utfordringer og frykter Nilsen at det kan bli krevende å få produktet ut i markedet selv.

— Det hadde selvsagt vært gøy å være med på prosessen frem til produktet forhåpentligvis finnes i butikkhyllene, men det mest realistiske for meg er nok å forsøke å få andre til å ta seg av neste fase, sier Nilsen.

Han vil derfor forsøke å finne aktører som har ressurser til å ta produktet videre slik at malingsarbeid kan gjøres med mindre søl og irritasjon i fremtiden.

— Jeg er uansett fornøyd, men det hadde vært fint å få dette i produksjon. Jeg har brukt både tid og penger på å få frem dette patentet og det føles bra å ha kommet hit, men målet er jo at oppfinnelsen skal bli å finne i butikken og at jeg i hvert fall får dekket mine utgifter avslutter Nilsen.

Lær av andre

Les mer om FJELL^ med unik snøbrettløsning
Person med snøbrett i en snøkledt fjellskråning
  • Kundehistorier
  • Patent
  • Varemerke

FJELL^ med unik snøbrettløsning

Kristina og Kjetil har en genuin interesse for å ferdes ute i fjellene og å kjøre snøbrett. Dette har resultert i selskapet FJELL^ , som utvikler snøbrett og tilbehør. Gründerne ønsket å lage en merkevare med funksjonalitet og uttrykk i fokus. De beskytter merkevaren og den unike løsningen med patent og varemerke.

Publisert 03. mai 2024