Ladesystem for elbilar

Zaptec har fleire patent som verner kjernen i deira løysingar

Zaptec Charger AS har med unike ladesystem for elbilar klart å bli marknadsleiar i burettslag, bustadsameiger og verksemder. Ladaren er patentverna, slik som dei fleste av Zaptec sine produkt.

Zaptec er eit norskeigd selskap som vart etablert i 2012. Etableringa og teknologien deira var inspirert av olje- og gassektoren, men retninga til selskapet har endra seg over tid. Verksemda starta med eit patent innanfor trafoteknologi. 

Zaptec har i dag produkt og system som er verna av eigne patent. Eit viktig patent er ein ladestasjon til elbil som kan styrast til å veksle mellom fasane i ein 3-fase elektrisk installasjon (Zaptec Pro).   

– Zaptec har fleire patent som verner kjernen i dei innovative løysingane våre, og vi jobbar med å patentsøkje nye idear. Dette gjer vi for å verne ideane våre, men også for å publisere og registrere innovasjonane i tilfelle andre skulle få patentert noko tilsvarande.

Knut Braut

teknisk sjef Zaptec

Sitatbilde_320x256

Knut Braut

teknisk sjef Zaptec

Område dei har verna 

  • Høgspenningstransformator (patent) 
  • Isolasjonstransformator brukt mot lading av ein elbil (patent) 
  • Elektrisk fasevelgjar (3-fase til 1-fase) for elbil ladestasjon (patentsøkt) 
  • Varemerke (Zaptec, Z) 
  • Designregistrering på produkt for å hindre kopiering 

Ekstern bistand 

Dei har brukt norske patentbyrå som sparringspartnarar og fått hjelp til utforminga og oppfølginga av søknadane. Dei har også fått finansiell støtte frå Innovasjon Noreg og Transnova i ein tidleg fase. 

Vern blir stadig viktigare 

Zaptec er i dag i ein marknad med aukande grad av konkurranse på produkt og tenester. Dei understreker at  det er viktig for konkurransekrafta deira og suksessen vidare at produkta er unike og verna gjennom patent. 

— Det er også viktig å kjenne patentsituasjonen rundt produkta godt, slik at dei kan opererere fritt og satse på produkt og teknologi som ikkje bryt med andre sine rettar. 

Red Dot Award 

Heimeladaren Zaptec Go er tildelt Red Dot Design Award 2022 for beste produktdesign. I 2021 tok Zaptec med seg ein Red Dot Award i kategorien merkevare- og kommunikasjonsdesign. 

Relaterte artikler