To personer i samtale med skjerm og videokamera
Foto: Mathias Fossum

Huddly skaper bedre videomøter med intelligente kameraer og kunstig intelligens

Huddly utvikler produkter ved å kombinere ekspertise på tvers av design, maskinvare, programvare og kunstig intelligens. Selskapets intelligente kameraer er utviklet for å gjøre det enklere og bedre for folk å kommunisere med hverandre i videomøter. Produktene er beskyttet med ulike typer rettigheter.

Huddly er et teknologiselskap som ble etablert i Oslo i 2014. Selskapet utvikler videokonferanseutstyr for bedre og mer inkluderende brukeropplevelse i videomøter.

Har flere typer rettigheter

Huddly er verdensledende innenfor videokamerateknologi. I tillegg til å utvikle høyteknologiske kameraer, har de også utviklet et særpreget design for produktene sine. De har derfor valgt å benytte flere beskyttelsesmekanismer:

  • for tekniske løsninger har de søkt om patent
  • for design har de sikret designregistreringer
  • for varemerkene sine har de ulike varemerkeregistreringer

Markedet deres er i utgangspunktet hele verden. De har derfor valgt å utbre IP-porteføljen sin ganske bredt internasjonalt.

IPR-strategi

Deres IPR-strategi er utviklet for å sikre at de systematisk tar vare på og beskytter de strategisk viktige innovasjonene de utvikler i selskapet. De investerer tungt i produktutvikling. Det er helt avgjørende at resultatene som skapes gjennom dette beskyttes. Internt har de etablert en prosess som følges gjennom hele produktutviklingsløpet, slik at de kan avgjøre beste måte å sikre det enkelte prosjektet eller produktet på.

Har opplevd kopiering 

De har opplevd kopiering av ett av produktene sine. Et selskap markedsførte kopiprodukter i USA, som er Huddlys hovedmarked. De saksøkte dette selskapet i USA, og Huddly vant frem på alle punkter i en dom fra 17. mai 2022.

«Uten at vi har en klar og tydelig strategi rundt IPR, står vi ubeskyttet for angrep fra aktører som ønsker å utnytte det vi har skapt», sier Cecilia Orheim.

Huddly starter alltid med å identifisere IPR internt i prosjektene sine. De går alltid flere runder internt for å sikre at de har modnet prosjektet, ideen og det de ønsker å beskytte. Når de er kommet tilstrekkelig langt i innovasjonsprosessen, samarbeider de alltid med et patentkontor for å sparre og ferdigstille søknader.

Gode råd til andre virksomheter i oppstartsfasen 

  • Sørg for å lage en IP-strategi tidlig.
  • Sørg for å sikre at det som skapes i virksomheten eies av virksomheten (sikre at rettigheter overføres fra ansatte og samarbeidspartnere).
  • Sørg for å sikre hemmelighold i innovasjonsprosesser.
  • Beskytt strategisk viktig IPR i markeder hvor produktene skal markedsføres, selges og produseres, og i land hvor det kan være risiko for kopiproduksjon.
  • Tenk gjennom om ett og samme produkt kan beskyttes gjennom flere beskyttelsesmekanismer (patent, varemerke, designregistrering).
  • Overvåk markedet; følg med på hva konkurrentene gjør.

Les mer om Huddly på deres nettsider

Les mer om patentering

Les mer om varemerkeregistrering

Les mer om hvordan andre virksomheter tar vare på verdiene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: