NoIsolation_AV1_1080x368.png

No Isolation

«Enn så lenge har ikke No Isolation opplevd kopiering av produktene eller misbruk av varemerkene våre. Samtidig er dette en kontinuerlig trussel vi tar på det største alvor.»

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, grunnlagt i oktober 2015 av Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle. Selskapet takler ensomhet og ufrivillig sosial isolasjon ved å utvikle kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe de berørte.

Det første verktøyet som ble opprettet var AV1, en robot designet for å hjelpe barn og unge voksne med langtidssykdommer med å delta i hverdagen. AV1 ble lansert i august 2016, og hjelper nå rundt 1000 barn i 13 land.

Det andre verktøyet, KOMP,  er designet for å forbedre kommunikasjonen mellom generasjoner og familiemedlemmer, uavhengig av teknologiske ferdigheter. KOMP ble lansert i november 2017. KOMP står nå hos rundt 800 seniorer, og har nesten 5000 ukentlige app-brukere. 

No Isolation er en tankeleder for emnet ensomhet og isolasjon, og har kontorer i Oslo og London. De samarbeider tett med andre bedrifter, veldedige organisasjoner og offentlig sektor for å utarbeide nye produkter. Produksjonen og mye av designet er blitt til ved hjelp av andre. 

Rettigheter

No Isolation er bevisste på å sikre verdiene i bedriften, og har hatt en offensiv IPR-strategi fra starten. De har arbeidet nært med IPR-rådgivere, og har investert mye ressurser og kapital i dette. De har flere typer rettigheter:

Patent:

  • De har patent på digital koblingsteknologi i Norge og EU 
  • En patentsøknad for samme teknologi er til behandling i USA

Varemerke:

  • No Isolation er registrert som ordmerke i Norge og i mange land over hele verden
  • KOMP med er registrert som både ordmerke og kombinert merke i i flere land som har signert Madrid-protokollen, deriblant Norge og EU

Design:

  • Designbeskyttelse for AV1 i Norge
  • Designbeskyttelse for KOMP i Norge, EU, Sveits, Korea, Singapore og USA

No Isolation benytter seg av særdeles dyktige norske spesialister som fungerer som deres fullmektiger opp mot Patentstyret og utenlandske patentmyndigheter.

 

 

Les mer om No Isolation på nettsidene deres: https://www.noisolation.com/no/

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: