Bilde AV1960_320.png

No Isolation

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, grunnlagt i oktober 2015 av Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle. Selskapet takler ensomhet og ufrivillig sosial isolasjon ved å utvikle kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe de berørte.

Det første verktøyet som ble opprettet var AV1, en robot designet for å hjelpe barn og unge voksne med langtidssykdommer å delta i hverdagen. AV1 ble lansert i august 2016, og hjelper nå over 240 familier i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Romania og Nederland. Det andre verktøyet KOMP, er designet for å forbedre kommunikasjonen mellom generasjoner og familiemedlemmer, uavhengig av teknologiske ferdigheter. KOMP ble lansert i november 2017. No Isolation er en tankeleder for emnet ensomhet og isolasjon og har for tiden 60 ansatte på kontorer i Oslo, Amsterdam, London og New York.

No Isolation samarbeider tett med andre bedrifter, veldedige organisasjoner og offentlig sektor i å utarbeide nye produkter. Produksjonen og mye av designet er blitt til ved hjelp av andre. 

Rettigheter

No Isolation er bevisste på å sikre verdiene i bedriften, og har flere typer rettigheter:

Patent:

  • De har en patentsøknad på digital koblingsteknologi i Norge og EU som de regner med å få innvilget meget snart
  • En tilsvarende patentsøknad i USA

Varemerke:

  • Et varemerke for navnet No Isolation med tilhørende logo er godkjent i Norge og EU, samt er forventet å bli godkjent i flere land som har signert Madrid-protokollen
  • Et varemerke for navnet KOMP med tilhørende logo som er forventet å bli godkjent i flere land som har signert Madrid-protokollen, deriblant Norge og EU

Design:

  • Designbeskyttelse for AV1 i Norge
  • Designbeskyttelsessøknad for KOMP i Norge som er forventet å bli godkjent, og med muligheter for utvidelse via Haag-protokollen

No Isolation benytter seg av særdeles dyktige norske spesialister som fungerer som deres fullmektiger opp mot Patentstyret og utenlandske patentmyndigheter.

Hvorfor har de valgt å beskytte verdiene?

«No Isolation er et selskap som lever for å løse utfordringer knyttet til sosial isolasjon ved å fokusere på løsninger, ikke nødvendigvis produkter. Det fordrer at vi samarbeider tett med brukerne våre, både nåværende og fremtidige, veldedige organisasjoner og offentlig sektor.»

 

Les mer om No Isolation på nettsidene deres: https://www.noisolation.com/no/

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: