Avgiftene ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT endres 1. april

WIPO har meldt om endringer i internasjonale avgifter som betales for innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. april 2024:

Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 20 090 til NOK 20 880.

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024