Kalkulator og Euro

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

På grunn av internasjonale valutajusteringer, har WIPO meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales ved innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. januar 2024:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 15 950 til NOK 15 630
  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 19 970 til NOK 20 090

For internasjonale patentsøknader innlevert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT, gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 2 400 til NOK 2 350
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 3 600 til NOK 3 520

Relaterte artikler