Endring i gebyrer for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) utført av EPO

Det europeiske patentverket (EPO) har meddelt endringer av gebyr for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) under PCT Artikkel 15(5) .

Relaterte artikler