EU-rapport-startups2023

Studie: Patenter og varemerker gir langt større finansieringssuksess

En fersk EU-rapport viser at europeiske oppstartsbedrifter lykkes 10 ganger oftere med å sikre finansiering hvis de har IP-rettigheter som varemerke og patent.

Den omfattende studien redegjør for hva IP-rettigheter faktisk har å si for finansieringen til en oppstartsbedrift, og er gjennomført av EPO (European Patent Office) og EUIPO (The European Union Intellectual Property Office).

Sikrer gevinst

Studien viser blant annet at bedrifter som registrerer varemerke på et tidlig stadium, har 4.3 ganger større muligheter for finansiering enn hvis de ikke har noen form for IP-rettigheter. I Norge er varemerkeregistrering aktuelt for de fleste bedrifter.

For bedrifter som sikrer seg patent øker sjansen for finansiering 6.4 ganger, mens for bedriftene som sikrer seg både patent og varemerkeregistrering øker sjansen for finansiering opptil 10.2 ganger.

Unngå kopiering

Studien viser videre at bedrifter som aktivt bruker IP har en bedre evne til å oppnå gode resultater, noe som i større grad sikrer gevinst for investorene.

– Denne studien understreker at god og strategisk bruk av IP blant oppstartsbedrifter sikrer god økonomisk vekst og resultater, sier vår kommunikasjonsdirektør Elisabet Mæland Fosse, og legger til:

– Å beskytte seg med slike rettigheter og overvåke at de ikke blir krenket, sikrer egne konkurransefortrinn. Vi vet at 30 prosent av norske virksomheter oppgir at de har blitt forsøkt kopiert – og risikoen øker jo sterkere merkevare du får.

Elisabet Mæland Fosse, kommunikasjonsdirektør Patentstyret
Elisabet Mæland Fosse, kommunikasjonsdirektør Patentstyret

Forskjeller i bransjer

I gjennomsnitt har 29 prosent av europeiske oppstartsselskaper søkt IP-rettigheter, og her er det betydelige forskjeller mellom bransjer. Bioteknologi er den klart mest IP-intensive sektoren, hvor nesten halvparten av oppstartsselskapene bruker patenter eller registrerte varemerker.

Andre sektorer som har en høy grad av kombinert beskyttelse med patenter og varemerker er vitenskap og ingeniørvitenskap, helsevesenet og produksjon.

Relaterte artikler