Strategi

Her finner du ulike styringsdokumenter som gir føringer for Patentstyrets virksomhet: Tildelingsbrev, Patentstyrets strategi, Stortingsmelding og Patentstyrets prioriteringsanalyse.

Patentstyrets strategi 2013-2017

Hvilke utfordringer venter innovative nordmenn i årene som kommer? Og hvordan har Patentstyret tenkt å hjelpe norsk næringsliv til å stå rustet for et stadig mer konkurransepreget kunnskapssamfunn?

Tildelingsbrev

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller Nærings- og fiskeridepartementet bevilgningene til disposisjon for Patentstyret. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. resultatmål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav.

Stortingsmelding om immaterielle verdier og rettigheter

13. april 2013 lanserte daværende nærings- og handelsminister Trond Giske landets første stortingsmelding om immaterielle verdier: "Unike idear, store verdiar" (lenka går til regjeringa.no)

Prioritering av innsats for bedre bruk av immaterielle verdier

Patentstyret har foretatt en strategisk analyse som underlag for hvordan vi skal prioritere ressursene våre fremover for å stimulere norsk næringsliv til bedre utnyttelse av sine immaterielle ressurser og bedre bruk av immaterielle rettigheter.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: