Strategi 2018-2022

Kundenes og samfunnets forventninger stiller stadig større krav til oss som myndighet og kompetansesenter.

Utviklingen i næringslivet skaper behov for bedre bruk av immaterielle verdier og rettigheter i en økende global konkurranse. For å være i takt med samfunnsutviklingen og møte fremtidig kundebehov, må vi effektivisere og digitalisere tjenestene våre for å nå flere i det nye næringslivet.

For å få til dette, bygger strategien på fire målbilder for 2022:

  • Blant Europas beste IPR-myndigheter
  • Tettere på kunden
  • Styrket IPR-kompetanse
  • En organisasjon i fornyelse

 

Tildelingsbrev

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller Nærings- og fiskeridepartementet bevilgningene til disposisjon for Patentstyret. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. resultatmål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav.
Tildelingsbrev for 2022 (PDF)

Rapporter og utredninger

Årsrapporter 
Andre rapporter og utredninger 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: