Grunnleggerne av Induvita, Hege Hansen (t.v) og Stine Andreasen

Økning i andelen kvinnelige patentsøkere

Andelen kvinnelige oppfinnere i Norge øker, men er fortsatt bare på 6,7%.

To som nylig har fått meddelt patent på sitt induksjonskateter for igangsetting av fødsler, er Stine Andreasen og Hege Hansen. De har lang erfaring som henholdsvis gynekolog og jordmor, og har sammen startet selskapet Induvita ved siden av jobbene ved Nordlandssykehuset i Bodø. Induvita jobber nå med flere produkter innen kvinnehelse. 

Produktet de nå har fått patent på har fått navnet Iola, og skal benyttes ved igangsetting av fødsler. Den består av et ballongkateter med en mandreng for enkel innførsel gjennom livmorhalsen, og en påfyllingsenhet for enkel fylling av vannballongen. 

— Gjennom klinisk arbeid så vi et stort behov for disse produktene. Innovasjonsmidlene fra Helse Nord gjorde utviklingen fra ide til første prototype mulig, og dermed var prosessen i gang, sier Hege Hansen, jordmor og CEO i Induvita.   

I dag brukes ofte utstyr som ikke er spesielt laget til formålet for å sette i gang fødsler. Blant utstyret som ofte brukes, er for eksempel et urinkateter for menn. Selv om Hansen understreker at dagens utstyr og rutiner er trygge, mener hun det er rom for forbedring. Flere av pasientene opplever at behandlingen kan være stressende og smertefull. 

— Vi mener Iola vil være mer behagelig for kvinnen som skal føde. Ved dagens prosedyre er det ofte behov for støttepersonell under innleggelsen, mens Iola skal kunne brukes av én person. Dette vil være ressursbesparende i et presset helsevesen, sier Hansen.   

De to gründerne trekker blant annet frem høy risiko for at vannballongen sprekker når den er på plass, som et konkret forbedringspunkt. 

Induvitas induksjonskateter, Iola, Illustrasjon: EGGS design
Induvitas induksjonskateter, Iola, Illustrasjon: EGGS design

Økning i andel kvinnelige oppfinnere 

Andreasen og Hansen er to av relativt få kvinnelige oppfinnere i Norge, men tallene for 2023 ser bedre ut enn på lenge. 

I 2023 hadde 6,7 % av alle patentsøknadene kvinnelige oppfinnere. Selv om fjorårets tall ikke er en stor andel, er det en økning fra i fjor og de foregående årene. 

I 2022 var andelen nede i 4,9 %, og vi må se tilbake til 2018 for å finne en like stor andel kvinnelige oppfinnere som i 2023. 

– Tallene viser at vi fortsatt må jobbe aktivt med å motivere kvinner til å jobbe med innovasjon og næringsutvikling, og å anvende IP som er strategisk verktøy for å ta posisjon i markedet og oppnå skalering og vekst.

Kathrine Myhre

direktør i Patentstyret

Kathrine-Myhre

Kathrine Myhre

direktør i Patentstyret

— Vi vet at det kan være mer utfordrende for kvinnelige gründere å få både offentlig og privat finansiering. Samtidig vet vi at selskaper som sikrer sine immaterielle rettigheter har mye større sannsynlighet for å tiltrekke offentlig og privat kapital, forteller Myhre. 

Når det gjelder designsøknader er disse litt vanskeligere å fordele på kjønn, ettersom mange sendes inn med bedrifter som designere. Blant søknadene hvor personer står som designere hadde 26 % av søknadene i 2023 kvinnelig designer. Det er omtrent tilsvarende andel som året før. 

Overrasket over skjevheten 

Mens Induvita er helt i startfasen av sin produktutvikling har Ingelin Clausen og hennes selskap InVivo kommet lenger i sin produktutvikling. 

De er nå i gang med kliniske tester av en liten trykkmåler som i første omgang er tenkt brukt i urinblæren, men som kan tenkes å kunne brukes andre steder i kroppen. 

Patentsøknaden for denne ble levert i 2014, da Clausen jobbet ved SINTEF, og Clausen står oppført som med-oppfinner på to patenter. 

Hun er overrasket over skjevheten når det kommer til andelen kvinner og menn som søker patenter. 

— Jeg har selv ikke tenkt at patentering er et område forbeholdt menn! Har man noe smart å komme med, og i tillegg ønsker å utnytte idéen kommersielt, er det ingen grunn til å la være å patentere - enten man er kvinne eller mann! I tillegg kan kvinner se andre behov og løsninger enn menn. Historien til Induvita er et strålende eksempel på dette. 

Dersom man har en god idé og man vet, eller skaffer seg oversikt over, at det ikke finnes flust av tilsvarende løsninger fra før, og man samtidig har en plan for å utnytte patentet, er det bare å gå i gang, mener Clausen. 

Tenkte tidlig på immaterielle rettigheter 

Det er Nordlandssykehuset, hvor de to oppfinnerne av ballongkateteret er ansatt, som står som eier av patentet. Andreasen og Hansen står som oppfinnere. Selskapet deres, Induvita, har en lisensavtale med sykehuset som sikrer dem rettighetene til produksjon og kommersialisering av oppfinnelsen.  

Fra før av har selskapet en designbeskyttelse på et annet produkt innen kvinnehelse, et spekulum for vaginalundersøkelse.

— Vi tenkte tidlig på dette med de immaterielle rettighetene rundt produktene våre, og gjennomførte blant annet en forundersøkelse hos Patentstyret for å se om dette kunne patenteres og hvilket handlingsrom vi hadde, sier Hansen.    

Gründerne har nå fått meddelt patentet på ballongkateteret. Det er også søkt om internasjonal videreføring gjennom PCT-samarbeidet, noe som gjør det enklere å søke patent i flere land.

Likevel er det nå jobben starter, sier Hansen. Nå skal gründerne i gang med prototyping, testing og å finne de rette materialene.  

— Dette er medisinsk utstyr, så materialvalg er viktig! Vi skal levere trygt, funksjonelt og brukervennlig utstyr, sier Hansen.  

Ikke vær redd for å spørre om hjelp 

Grunderne bak Induvita er glade for at helseforetaket deres, Helse Nord, ønsket å satse på innovasjon og utvikling og har hjulpet dem i gang. 

Da Andreasen og Hansen tok valget om å gjøre ideene sine om til produkter, var ønsket om nyskapning og å gjøre en forskjell for pasientene en viktig motivasjonsfaktor. 

— Kombinasjonen av jobb som helsearbeider opp mot pasienter, og samtidig kunne benytte erfaring til innovasjon og forbedringsarbeid er stimulerende. Vi var svært motiverte, og heldigvis lykkelig uvitende om alle utfordringer vi skulle møte, sier Hansen 

De to gründerne mener det er viktig å orientere seg om eksisterende produkter og problemstillinger før man starter prosessen med produktutvikling. 

— Snakk med kunnskapsparker og inkubatorer, bruk det eksisterende nettverket ditt. Ikke vær redd for å spørre om hjelp, man vil oppleve at de aller fleste ønsker å hjelpe. Likevel: Dersom du tenker du har en patenterbar løsning må du være forsiktig med hva du deler, søk heller råd på generelt grunnlag. 

Også Ingelin Clausen i InVivo mener det er lurt med gode rådgivere i den krevende prosessen det er å søke om patent. 

— Patentspråket er tungt, så det er lurt å alliere seg med gode patentadvokater som kan terminologien. I tillegg må man være forberedt på å pløye gjennom diverse patenter som føres som mothold og klare å påpeke hvor egen idé skiller seg fra andres. 

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
ToBølger-LysSvalgrønn-Mosegrønn
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
ToBølger-LysSvalgrønn-Mosegrønn
  • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024