Priser design

Hva koster det å registrere et design i Norge?

Søknadsgebyr

 • Søknadsgebyr: kr 1900
 • Samregistreringsgebyr: kr 1300 (for hvert design utover ett)
 • Supplerende undersøkelse: kr 900 (for hvert design)
 • Oppbevaringsgebyr for hver innleverte modell: kr 1200

Disse gebyrene sender vi faktura på.

Forny din designregistrering

En designregistrering varer i fem år. Du kan fornye din registrering for flere perioder i inntil maksimalt 25 år til sammen. Vi fakturerer ikke fornyelser, men du vil motta et varselbrev ca 2 måneder før registreringen opphører.

 • Første gangs fornyelse: kr 2900
 • Annen gangs fornyelse: kr 3500
 • Tredje gangs fornyelse: kr 4100
 • Fjerde gangs fornyelse: kr 5000
 • Samregistreringsavgift for hvert design utover én som registreringen fornyes for: kr 1300
 • Oppbevaringsavgift for hver innlevert modell som Patentstyret oppbevarer: kr 1200
 • Tilleggsavgift der fornyelsesavgift blir betalt etter utløpet av registreringsperioden: kr 550

Du kan betale for fornyelse inntil 12 måneder før forfall og inntil seks måneder etter forfall, mot at du betaler en tilleggsavgift.
Det er ikke nødvendig å levere inn en fullmakt.

Andre avgifter og gebyrer

 • Gjenopptagelse av søknadsbehandlingen: kr 550
 • Krav om administrativ overprøving av en designregistrering: kr 4000
 • Klargjøringsavgift for søknad til WIPO: kr 800
 • Melding om overdragelse/fusjon: gratis

Disse gebyrene og avgiftene sender vi faktura på.

Betal i tide

Alle betalingsfristene våre er absolutte. Det betyr at vi må har mottatt betalingen på kontoen vår senest den dagen fristen utløper. Hvis du betaler for sent, blir søknaden henlagt og du må betale en gjenopptagelsesavgift for at vi skal behandle den videre.

Prioritetsdokumenter og bekreftelser

Mer informasjon

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: