Forundersøkelser - priser og leveringstid

Leveringstid

Leveringstid fra bekreftet bestilling: 

 • Patent: vanligvis maks. 10 virkedager
 • Varemerke: vanligvis maks. 4 virkedager
 • Design: vanligvis maks. 5 virkedager

Hastelevering: Vi leverer ikke hasteoppdrag inntil videre på grunn av koronaviruset. 


Priser

Pristilbud: For alle produkter med timepris gir vi pristilbud på forespørsel.

Se prisene for de ulike produktene:

Varemerke   |    Design   |   Patent


Varemerke

 • Lignende varemerker
  Timepris NOK 1180 ekskl. mva
  Hastelevering (innen 24 timer): timepris NOK 1 800 ekskl. mva.

 • Registrerbarhetsvurdering 
  Fastpris NOK 1 500 ekskl. mva
  (per varemerke inkl. tre vareklasser)

 • Hastelevering (innen 24 timer) per varemerke inkl. tre vareklasser: 
  Fastpris NOK 3 000 ekskl. mva

 • Pr. klasse utover tre, uavhengig av leveringstid: 
  NOK 500 ekskl. mva


Design

 • Rettighetssøk
  Undersøkelse av om et design likner eller er identiske med tidligere registrert design i Norge. 
  Fastpris NOK 1 800 ekskl. mva
   
 • Hastelevering (innen 24 timer): 
  Fastpris NOK 3 600 ekskl. mva
   
 • Tillegg for hvert ekstra design i samme klasse, uavhengig av leveringstid: 
  NOK 500 ekskl. mva

Patent

 • Dialogsøk
  Søk etter teknisk informasjon sammen med en av våre eksperter.
  Fastpris NOK 2 360 ekskl. mva. (to timers søk).
   
 • Grunnlag for Freedom to Operate
  Informasjon om nærliggende rettigheter for analyse av handlingsrom. 
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med søk i noen kommersielle databaser avhengig av teknisk fagområde).
   
 • Validitetssøk 
  Finne materiale som ikke allerede er funnet ved tidligere nyhetsundersøkelser av det gjeldende.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med søk i noen kommersielle databaser avhengig av teknisk fagområde.)
   
 • Innledende patentsøk
  Oversikt over nærliggende oppfinnelser. Kostnadseffektiv datafangst. 
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med søk i noen kommersielle databaser avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartikler, kr 250 per stk.)
   

 • Patenterbarhetsvurdering
  Fullstendig nyhetsgransking og vurdering av oppfinnelseshøyden.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med søk i noen kommersielle databaser avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartikler, kr 250 per stk.)
   
 • Nyhetsundersøkelse
  Utfyllende gransking og kommentarer fra saksbehandler på hvorvidt en oppfinnelse er ny.  
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva
  (I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med søk i noen kommersielle databaser avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartikler, kr 250 per stk.)    
   
 • Teknikkoversikt
  Utfyllende gransking og kommentarer fra saksbehandler om patenter og søknader på et teknisk område.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva
  (I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med søk i noen kommersielle databaser avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartikler, kr 250 per stk.)

 • Hastelevering (innen 24 timer), alle tjenester:
  Timepris NOK 1 800 ekskl. mva.
  (NB: Vi tilbyr ikke disse tjenestene som hasteoppdrag: «Grunnlag for Freedom to Operate» og «Dialogsøk».)
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: