Foto: iStockphoto

Rettighetssøk design

Vi undersøker om det finnes søkte eller tidligere registrerte produkter eller ornamenter som er identiske med eller ligner på produktet eller ornamentet ditt.

Du får en oversikt over hvilke registrerte design eller designsøknader som foreligger i Norge for en bestemt type produkt eller for et ornament til en bestemt type vare.

Når kan det være nyttig med et rettighetssøk?

  • Når du ønsker å få et grunnlag til å vurdere om designet ditt kan krenke andres designrettigheter.
  • Når du ønsker inspirasjon til design på ditt produkt.

Bestill en forundersøkelse

Priser

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av denne tjenesten konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: