Foto: iStockphoto

Innledende patentsøk

Ønsker du relevant og kostnadseffektiv datafangst?

Når du som patentrådgiver skal utføre databasesøk for å sjekke nyhetsverdien av en oppfinnelse, er det viktig å få med alle patenter og annen litteratur som kan være hindrende for oppfinnelsens vei videre.

Kompetanse, søkemetodikk og hvilke databaser som benyttes kan være utslagsgivende for hvilket resultat du får.

Ved et innledende patentsøk hos Patentstyret vil en profesjonell saksbehandler gjøre jobben, med de beste forutsetningene og verktøyene for å finne relevant materiale.

Denne tjenesten kan benyttes når du ønsker å:

  • vurdere om en oppfinnelse er ny
  • få et godt grunnlag for en velfundert patentsøknad
  • evaluere «Invention Disclosures»

Innhold

Innledende patentsøk gir deg en oversikt over nærliggende og mulig overlappende oppfinnelser som er patentert eller søkt patentert. Saksbehandleren vår kan også sortere sakene etter hvor relevante de er for den aktuelle oppfinnelsen.

Produktet er ment som en kostnadseffektiv tjeneste, og er beregnet på patentfaglige eksperter som kan tolke og bearbeide søkeresultatet videre på egen hånd.

Innledende patentsøk inneholder ikke en fullstendig nyhetsvurdering. For dette formålet anbefaler vi «Nyhetsundersøkelse» eller «Patenterbarhetsvurdering».

Tilleggsgransking

Ønsker du ytterligere søk og gransking etter et innledende patentsøk, tilbyr vi gjerne dette etter nærmere avtale.

Hvilke databaser søker vi i?

Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil blant annet si at nasjonale og internasjonale patentsøknader som er innenfor hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas med i vurderingene.

Pris og levering

Du kan avtale omfang og prisramme for søket i forkant. Leveringstiden er maksimalt 10 virkedager fra bestilling.

Pris og leveringstid på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang.
Se under "Innledende patentsøk" i prislisten.

Etter bestilling vil saksbehandleren kontakte deg for å avklare oppdraget nærmere.

Du kan bestille på flere måter.
Les mer om hvordan du skal sende oss din bestilling.

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av forundersøkelser konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: