Overvåking

Vi kan levere overvåking av teknisk område nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker i Patentstyrets egen patentdatabase i og i andre relevante patentdatabaser verden over. Vi kan gi deg verdifull informasjon om teknisk utvikling og rettigheter på fagområdet ditt.

Innhold og kvalitet

  • Vi foretar søk for å avdekke et nærmere bestemt område i samråd med deg som kunde. Søkene inkluderer allment tilgjengelige patenter eller -søknader på verdensbasis og eventuelt annen relevant litteratur.
  • Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker rapportering, for eksempel månedlig, kvartalsvis eller halvårlig overvåking.
  • Saksbehandlerne våre benytter databaser og verktøy som kun de nasjonale patentverkene har tilgang til. Du får dermed bedre garanti for at relevant materiale blir funnet enn om du søker selv i baser eller benytter andre.
  • Vi gjør vurderinger i overensstemmelse med norsk og europeisk patentpraksis og oppfyller krav til kvalitet, kompetanse og konfidensialitet.

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du sikret full konfidensialitet.

Pris og levering

Prisen avhenger av omfanget på oppdraget. Vi gir et uforpliktende pristilbud i forkant.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: