Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

5. Gjør nødvendige forundersøkelser før du leverer søknaden

Det kan være nyttig å bruke noe tid på å søke i patentdatabaser for å se hva som allerede finnes av lignende teknologi.

Patentstyret kan sjekke for deg

Ønsker du at Patentstyret skal sjekke i norske og internasjonale databaser for deg, kan du bestille en forundersøkelse. Dette er en tjeneste du må betale for.

Som patentmyndighet bruker vi et av verdens raskeste og mest omfattende søkeverktøy, som dekker svært omfattede databaser med både patenter og annen litteratur. Databasene omfatter dokumenter fra mange land som for eksempel Kina, Korea, Tyskland og USA, og en lang rekke fagfeltspesifikke databaser i kjemi, IKT, olje, m.fl. 

Det er viktig å være klar over at en forundersøkelse ikke gir en rettighet.  Du må uansett sende inn en patentsøknad for å patentbeskytte oppfinnelsen.

Les mer om hvilke forundersøkelser vi kan hjelpe deg med

Du kan undersøke selv også

Hvis du vil finne ut om oppfinnelsen din er ny i hele verden, anbefaler vi at du søker i internasjonale patentdatabaser som Espacenet og Google patents, se lenker nedenfor.

Patentstyrets søketjeneste gir tilgang til alle nasjonale patentsøknader og -rettigheter som er allment tilgjengelige.

Du bør også gjøre vanlige internettsøk, og sjekke særlig faginformasjon/artikler innen ditt fagområde.

Oppfinnelsen din kan være kjent fra før, selv om du ikke finner teknikk som ligner ved internettsøk. Det er komplisert å gjøre nyhetssøk, særlig i patentlitteraturen, hvor det brukes spesielle ord og uttrykk . 

Nyttige lenker

Patentstyrets søketjeneste

Oversikt over internasjonale databaser (lenke til Patentstyrets søketjeneste)

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?