Priser for å søke om varemerke

Her får du en oversikt over alle kostnader når du søker om varemerkeregistrering i Norge og andre land. Du kan søke på egenhånd eller ved hjelp av en profesjonell rådgiver.

Nye priser fra 1.mars

Fra 1. mars 2024 er flere av satsene justert, blant annet satsene for å søke om registrering og fornyelse av varemerker. 

Første søknad om varemerke

Hvis du ønsker å søke om registrering av varemerke i Norge kan du levere inn en norsk varemerkesøknad. Dersom du vil benytte prioritet fra den norske søknaden for å søke varemerkeregistrering i andre land, må du gjøre dette innen 6 måneder fra søknadsdatoen. Prioritet vil si at din videreførte søknad oppnår beskyttelse fra samme dato som den norske søknaden.

 • søknadsgebyr for norsk varemerkesøknad, inkludert 1 klasse: kr 3 800
 • pris pr ekstra klasse: kr 1 000

 • for Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av et varemerke: kr 800

Andre gebyrer og avgifter betales direkte til byrå.

 • søknadsgebyr for registrering i én klasse: kr 4 000
 • tilleggsgebyr for hver klasse hvis du ønsker å registrere varemerke i flere enn én klasse: kr 1 650

 • søknadsavgift for registrering: kr 1 000

Kort om klasser

Klasser definerer hvilke varer og tjenester du ønsker å bruke varemerke for.

Kvinne pakker varer etter bestilling fra nettbutikk

Pris for fornyelse av varemerke

Du kan fornye registreringen av varemerket ditt hvert 10. år et ubegrenset antall ganger. Vi sender ikke automatisk ut faktura for fornyelse, men du vil motta et varselbrev fra oss 6 måneder før registreringen opphører (2 måneder for ansvarsmerke).

 • fornyelsesavgift i inntil én klasse: kr 3 400
 • tilleggsavgift for hver klasse utover én: kr 1 300
 • tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden: kr 550

 • fornyelsesavgift i én klasse: kr 5 150
 • tilleggsavgift for hver klasse utover én: kr 2 100
 • tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden: kr 1 200

 • fornyelsesavgift: kr 700
 • tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av utløpsdato: kr 300

Andre avgifter og gebyrer

 • søknad om endring i et registrert varemerke: kr 1 200
 • innsigelse mot annens registrerte varemerke: gratis
 • krav om administrativ overprøving av et varemerke: kr 4 000 
 • begjæring fra tredjepart om slettelse av et varemerke: kr 1900
 • deling av en søknad for én klasse og tilleggsgebyr for hver klasse over én: kr 2 900 / kr 750
 • gjenopptagelse av søknadsbehandlingen: kr 550
 • melding om overdragelse/fusjon: gratis
 • melding om navn/adresseendring: gratis

 • Krav om administrativ overprøving av et ansvarsmerke kr 2 500
 • Gjenopptagelse av søknadsbehandlingen for ansvarsmerke kr 500

 • kopi av dokumenter: kr 300

Et prioritetsdokument er en kopi av de første dokumentene som ble levert sammen med søknaden din. 

En bekreftelse er en kopi av varemerke-, og designsøknader eller rettigheter som finnes i registeret vårt. 

Se Lovdata for mer informasjon om avgifter og gebyrer

Priseksempler

Les mer om Start en varemerkesøknad

Start en varemerkesøknad

Gå direkte til søknadsveiviseren vår for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Les mer om Lær mer om varemerker

Lær mer om varemerker

Vi tilbyr opptak av en rekke tidligere kurs og webinarer om varemerker, som du kan se gratis akkurat når det passer for deg.