3 ølboksar

Ægir Bryggeri verner namn og design for å hindre konfliktar

Ægir Bryggeri blei starta i 2007 og er i dag eit av Noregs fremste handverksbryggeri. Eigarane har valt å beskytte navn og design på produkta for å hindre tidkrevjande konflikter, slik at dei kan fokusere på ølbrygging i staden.

Ægir Bryggeri blei starta i 2007 og er i dag eit av Noregs fremste handverksbryggeri. Eit nøkkelord i filosofien til Ægir er mangfald, fordi dei meiner at folk fortener eit val også når det gjelder øl - særleg i kombinasjon med god mat.

Ægir fortsetter med utvikling av spennande og smaksrikt kvalitetsøl, no tappa på miljøvenlege bokser som bevarer ølets kvalitet betre enn glassflasker.

Eigarane av bryggeriet har registrert navnemerke Ægir, samt ein god del produktnavn. I tillegg har dei designregistrert ulike ornament.

– Vi har jobba hardt for å byggje opp eit renommé for ølet vårt i Noreg, og nå satsar vi veldig på eksport. Det er viktig for oss at vi ikkje kjem bort i konflikter som kan verte tid- og ressurskrevjande. Vi vil heller fokusere på det vi gjer best - bryggje godt øl!

mann som holder et ølglass

Evan W. Lewis

Gründer og bryggjar

Ægir Bryggeri blei kontaktet av ein fullmektig som gjorde dei merksam på kor viktig det er å beskytte varemerker og design. Sidan har bryggeriet brukt dei til å handsame søknadene over heile verda, med stort hell.

 

Relaterte artikler