Bilder av forstørrede celler
Foto: Amicoat

Amicoat sikrer inntektene gjennom patentering

Amicoat er et bioteknologiselskap som leverer innovative løsninger til sine partnere. Inntektene kommer i form av milepælsbetalinger og lisensinntekter fra produsentene. Med en slik forretningsmodell er det avgjørende at de beskytter teknologien gjennom patenter og varemerker.

Teknologi med mange bruksområder

Amicoats teknologi er basert på naturens medfødte immunsystem, og antimikrobielle peptider er en nøkkelkomponent. Amicoat har utviklet syntetiske peptider analoge til de naturlige peptidene, med egenskaper som gir mange bruksmuligheter. Teknologien kan blant annet bidra til å minske infeksjonsfaren i helsevesenet ved at produsenter av medisinsk teknisk utstyr kan lage produkter som holdes bakteriefrie under bruk. Dermed kan bruken av antibiotika reduseres, og bidra til mindre antibiotikaresistens. Andre bruksområder for teknologien er innen vanntilførsel, luftbehandling, forsvarsindustri og næringsmiddelindustrien.

Beskyttelse av teknologien er avgjørende

Amicoat lager ikke egne produkter, men leverer løsninger til produsenter av ferdige produkter. De har flere partnere som ønsker å forbedre produktene sine ved hjelp av Amicoats teknologi. Virksomheten har et aktivt forsknings- og utviklingsprogram, og legger ned et betydelig arbeid i å kombinere teknologien sin med andres produkter. 

Amicoats forretningsmodell er basert på teknologioverføring fra dem til en partner med produkter der deres teknologi skal brukes. I forsknings- og utviklingsarbeidet ved teknologioverføringen mottar Amicoat betaling for oppnådde milepæler, i tillegg til lisensbetaling som en prosentvis andel av omsetningen til produktet.

Med en slik forretningsmodell er det avgjørende at de beskytter teknologien med intellektuelle rettigheter. Amicoat har derfor utviklet en IP-strategi for å beskytte oppfinnelsene sine. Selskapet har både patenter og varemerker, men særlig er patentene livsviktige for å sikre vekst og inntjening. I tillegg til patentene på selve teknologien, ønsker de også å beskytte innovative metoder for å koble denne teknologien mot andres produkter.

I forhandlinger med potensielle partnere merker de godt hvor viktig det er å eie gode patentrettigheter. Disse gjør forhandlingsposisjon sterkere, og er ofte basis for at et samarbeid kan etableres.

Amicoat har et fast patentkontor som kjenner teknologien deres svært godt. Et godt patentkontor med god kjennskap til bedriften kan utforme patentsøknaden optimalt for bedriften, både faglig og forretningsmessig.

Offentlig støtte er vesentlig

Virksomheten har mottatt betydelig støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Denne støtten har vært en forutsetning for å utvikle teknologien fra et akademisk konsept til kommersielle løsninger.

Råd til andre

Et råd til andre bedrifter i oppstartfasen: Hvis din bedrift utvikler noe unikt, må det forbli unikt! Beskytt dine oppfinnelser, og søk råd hos Patentstyret – det er gratis!

Les mer om patentering
Les mer om IPR-strategi
Les mer om offentlige støtteordninger på Altinn

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: