Barnevogn med sensor
Foto: BABLISS

BABLISS sel babyvogge med alle rettar

Deira suksessfulle babyvogge er verna med patent, varemerke- og designregistrering for å sikre varige konkurransefordelar og gi tyngd i marknaden.

BABLISS AS blei stifta i 2015 av Ståle Flataker og held til i Asker.

Om produktet

Sleepytroll Baby Rocker er ei babyvogge som får babyar til å sove raskt. Den har innebygde lyd- og rørslesensorar som forsiktig startar å vogge babyen tilbake i søvn når dei registerer lyd eller rørsler. Produktet kan demonterast og flyttast mellom barnevogner og anna utstyr for plassering av babyar. Sensoren kan justerast for å tilpassast vekt og storleik på barnevogna, samt rørslesmønsteret og åtferda til barnet. Sleepytroll kan også brukast manuelt utan å kople til sensorar. 

Produktet blei utvikla etter at gründeren sjølv fekk ein baby som hadde problem med å sove. Han fekk idéen på ein av sine mange trilleturar. Etter fire år med design og testing kunne produktet bli sett i produksjon. Det er blitt ein kjempesuksess, og etter eitt år i marknaden går selskapet i pluss. Babliss utviklar og sel babytech og tilbehøyr, og har så langt selt 6500 einingar. Gjennom nettbutikken har dei tilbudd global shipping frå starten. I dag har dei distribusjonsavtalar i Norden, Polen, Tsjekkia, Italia, Baltikum, Benelux og Storbritannia. 

Verna teknologi, namn og design

For Babliss AS er det viktig å verne varemerket «Sleepytroll» og teknologien ved patent. Slik kan selskapet forsvare seg mot kopiar og konkurranse. Eit sterkt patentvern gir selskapet ekstra tyngd. Den gjer det også meir sannsynleg at konkurransefordelen vil vare.

BABLISS har registrert varemerket «Sleepytroll» i Europa, USA, Canada, Kina og i store delar av verda for elles. Patentet har dei registrert i Noreg, og ventar på svar på dei internasjonale søknadene. Dei har også designregistrert produktet både i Noreg og internasjonalt.

Så langt har dei ikkje opplevt kopiering eller at nokon har krenkt rettane deira. 

Selskapet ønskjer å verne det dei kan, og tenkjer nøye gjennom kva dei ønskjer å dele av informasjon. Dei har brukt fullmektigkontoret Protector til å skrive søknader og til handtering av rettane, slik at dette blir gjort profesjonelt og riktig.

Planar framover

Babliss har stor vekst i etterspørselen og skal no rigge for internasjonal vekst.

Dei har planar om å utvikle Sleepytroll vidare ved å leggje til fleire funksjonar og app-styring. I tillegg vil dei byggje ein profesjonell modell meint for barnehagar. Dei planlegg å lansere tilbehøyr på marknaden i fyrste del av 2021. Dei trur på auka inntekter og  meirsal med attraktive marginar ved å introdusere desse produkta og å tilby pakkeprisar med Sleepytroll og tilbehøyr. 

Les meir om Sleepytroll

Les meir om patentering
Les meir om designregistrering
Les meir om varemerkeregistrering
Les om korleis andre verksemder tar vare på verdiane

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: