Del B, Kapittel I - Innledning

1. Innledning

Del B gir retningslinjer for gransking av førstesøknader, søknader med prioritet og videreførte PCT- søknader. Patentstyret utfører også andre typer gransking, som forundersøkelser og oppdrag utført for NPI (Nordisk Patentinstitutt), men disse granskingsoppdragene dekkes ikke av retningslinjene i del B.

Granskingen skal være så fullstendig som mulig for å avdekke den relevante kjente teknikk, slik at resultatet danner et tilstrekkelig grunnlag for patenterbarhetsvurderingen. Del B gir retningslinjer for hvilket materiale saksbehandleren skal granske i del B, kap. II) og hvordan granskingen skal utføres i del B, kap. III.

Etter avsluttet gransking skal saksbehandleren fylle ut en granskingsrapport, som skal gi en oversikt over hvilke dokumenter som er relevante for patenterbarhetsvurderingen. Retningslinjer for utfylling av granskingsrapport finnes i del B, kap. IV.

Klassifisering av norske patenter og patentsøknader er viktig for at dokumentene skal kunne bli funnet når man gransker andre søknader innenfor samme tekniske område. Retningslinjer for klassifisering av patentsøknader finnes i del B, kap. V.