Søk design i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker «Start designsøknad».

8. Design i andre land

Ønsker du å registre designet ditt i flere land, kan du starte med å levere inn en søknad i Norge eller søke direkte i de aktuelle landene.

Det er lurt å registrere designet ditt i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrere jo flere land du søker beskyttelse i.

Hvis du søker i Norge først og vil beholde samme virkningsdato når du søker internasjonalt, må du søke innen 6 måneder fra leveringsdatoen til Patentstyret

Enten du velger å starte med en søknad i Norge, eller du vil søke direkte til andre land, har du følgende muligheter:

  • Starte i Norge
  • Søke til hvert enkelt land
  • Søke gjennom Haag-systemet
  • Søke EU-design

Les mer om designregistrering i andre land

Har du lest alle 11 punktene øverst på siden?