Søk design

For å søke om designregistrering i Norge leverer du en søknad til Patentstyret. Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker "Start søknaden" nederst.

8. Design i andre land

Ønsker du å registre designet ditt i flere land, kan du starte med å levere inn en søknad i Norge eller søke direkte i de aktuelle landene.

Det er lurt å registrere designet ditt i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrere jo flere land du søker beskyttelse i.

Hvis du søker i Norge først og vil beholde samme virkningsdato når du søker internasjonalt, må du søke innen 6 måneder fra leveringsdatoen til Patentstyret

Enten du velger å starte med en søknad i Norge, eller du vil søke direkte til andre land, har du følgende muligheter:

  • Starte i Norge
  • Søke til hvert enkelt land
  • Søke gjennom Haag-systemet
  • Søke EU-design

Les mer om designregistrering i andre land