Søk patent i flere land

Før du velger å søke patent i flere land, bør du vurdere nøye i hvilke land du ønsker å sikre deg rettigheter til produksjon og markedstilgang.

Det finnes ingen myndighet som kan gi verdenspatent. Et patent er en nasjonal rettighet. Et patent gir deg bare rettigheter i det landet du har fått patent.

Hvis du ønsker å søke patent i flere land, har du flere valgmuligheter:

  • du kan først søke i Norge og deretter søke i andre land med utgangspunkt (prioritet) i den norske søknaden
  • du kan levere en patentsøknad til den nasjonale myndigheten i hvert enkelt land du ønsker patentbeskyttelse i
  • du kan benytte deg av internasjonale eller regionale ordninger som gjør det mulig å søke patent i flere land samtidig
  • du kan søke i et annet land først og deretter søke i Norge (eventuelt andre land) med utgangspunkt (prioritet) i den første søknaden.

For ikke å bruke tid og penger på å søke beskyttelse i andre land av oppfinnelser som viser seg ikke å være patenterbare, anbefaler vi å starte med å levere en patentsøknad til Patentstyret. Innen 7 måneder fra du leverer søknaden, vil du motta et svar med en uttalelse om patenterbarheten. Uttalelsen kan gi deg en god indikasjon på utfallet av en patentsøknad i andre land.

Prioritet

Hvis du har søkt patent i ett land (for eksempel Norge) og ønsker å søke patent i flere land, må du passe på å søke innen 12 måneder fra du leverte søknaden i det første landet. Da kan du kreve prioritet fra den første søknaden (prioritetssøknaden).

Prioritet innebærer at søknaden din får rettigheter fra den dagen du søkte i Norge også i de andre landene du søker. Hvis andre har søkt patent på en tilsvarende oppfinnelse i løpet av denne 12-månedersperioden, vil din patentsøknad gå foran på grunn av eldre prioritet (du var tidligere ute med din patentsøknad). Prioritet innebærer også at spørsmål om oppfinnelsen er ny og har oppfinnelseshøyde vurderes utfra situasjon på prioritetsdagen.

Du kan kreve prioritet fra den første søknaden (prioritetssøknaden) samtidig som du leverer søknaden i utlandet innen tolv måneder, eller sende inn prioritetskravet innen det enkelte lands frist.

Du må også levere et prioritetsbevis. Patentstyret lager et slikt prioritetsbevis mot et fastsatt gebyr. Du kan bestille prioritetsbevis via Altinn , eller via e-post: post@patentstyret.no.

Hvis prioritetsåret er utløpt, vil du som regel ikke kunne kreve prioritet fra den første søknaden når du søker patent i andre land. I noen land er det allikevel mulig på visse vilkår, å få prioritet på en søknad som er levert opptil to måneder for sent. 

Du må holde oppfinnelsen din hemmelig

Oppfinnelsen din må ikke gjøres kjent for andre før du har levert en patentsøknad. En oppfinnelse som har vært vist på en messe, omtalt i tidsskrift, avis eller er publisert på annet vis er gjort kjent for andre. En patentsøknad blir publisert 18 måneder etter at den er levert. Pass på å ikke offentliggjøre oppfinnelsen din før du har søkt i alle land du vil søke i. I noen land kan det gjelde andre regler, for eksempel skånefrist (grace period).

Forsvarsviktige oppfinnelser

En forsvarsviktig oppfinnelse er en oppfinnelse som er av en slik karakter at den anses å ha betydning for rikets forsvar, for eksempel krigsmateriell. Slike oppfinnelser blir hemmeligholdt.

Hvis du ønsker å søke patent i utlandet på en forsvarsviktig oppfinnelse må du ta kontakt med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for avklaring. Dette må gjøres i god tid før søknaden skal leveres i det enkelte land.

Du kan ikke bruke det internasjonale patentsystemet (PCT) eller det europeiske patentsystemet (EPC), fordi ingen av disse systemene gjør det mulig å holde søknader hemmelig.

Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Vi anbefaler å benytte profesjonell hjelp når du skal planlegge og gjennomføre en søknadsprosess i Norge og i utlandet, slik at du oppnår best mulige rettigheter på oppfinnelsen din. Prosessen kan være komplekst for uerfarne søkere.

Portal for små og mellomstore bedrifter

USA og EU har samarbeidet om en portal for små og mellomstore bedrifter (SMBs). Portalen inneholder opplysninger og nyttige lenker om beskyttelse av industrielle rettigheter (patent, varemerke og design) for bedrifter som ønsker å komme inn i utenlandske markeder rundt om i verden. Målgruppen er bedrifter i USA og EU, men norske bedrifter vil også finne nyttig informasjon i TransAtlantic IPR Portal.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan hjelpe deg med å etablere deg utenlands.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: