Akselerert behandling av patentsøknaden

Alle som leverer en førstesøknad til Patentstyret, kan nå be om en raskere behandling av søknaden, også kalt akselerert saksbehandling (AKS)

Hva er akselerert saksbehandling (AKS)? 

Det tar vanligvis 5-7 måneder fra du sender inn en søknad til du får en første uttalelse fra oss om søknaden kan bli patent eller ikke. Ved akselerert saksbehandling (AKS) får du svar på søknaden din innen 4 måneder.  

Hvilke søknader kan behandles med AKS?  

Bare søknader uten prioritet (førstesøknader) kan behandles med AKS. En førstesøknad er den første søknaden du sender på en oppfinnelse. Hvis du tidligere har sendt en søknad på samme oppfinnelse i et annet land, kan du ikke be om akselerert behandling hos Patentstyret.  

Søknader som inneholder flere selvstendige oppfinnelser, kan heller ikke behandles med AKS. 

Hvem kan be om akselerert behandling? 

Alle som leverer en førstesøknad til Patentstyret, kan få akselerert behandling. 

Ordningen gjelder både for søknader som sendes inn via fullmektig og for private søkere.  

Formelle mangler 

Hvis du får tilbakemelding fra Patentstyret om at søknaden inneholder formelle mangler, må du rette disse innen fristen på 1 måned.  

Hva skjer med søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene for AKS? 

Hvis søknaden din ikke tilfredsstiller vilkårene for AKS, for eksempel at søknaden inneholder flere selvstendige oppfinnelser eller du ikke retter formelle mangler innen fristen, vil søknaden bli behandlet etter ordinær saksgang hos oss, som er 5- 7 måneder.  

Du vil få skriftlig beskjed fra oss hvis søknaden ikke kan behandles med akselerert saksbehandling.  

Det er fortsatt mulig å be om fremskyndet behandling av patentsøknaden under visse forutsetninger. Du må i tilfellet sende en begrunnet søknad til oss. Les mer om denne muligheten.

Hvor raskt får du svar?  

Ved akselerert behandling vil du få en første vurdering av søknaden innen ca. 4 måneder. Hvis du svarer raskt på vår første uttalelse vil du kunne motta to uttalelser fra oss før prioritetsfristen utløper, som er ett år etter den dagen du leverte inn søknaden. Med to uttalelser fra oss har du et godt grunnlag for å vurdere om du bør søke patent i andre land.

Patentsøknaden vil også kunne bli ferdig behandlet og godkjent til patent i løpet av ca. 12 måneder, ved bruk av AKS. Det forutsetter at du som søker aktiv følger opp søknaden, at søknaden ikke er for komplisert eller krever flere uttalelser fra oss og at du ber om tidlig publisering av søknaden.

Hvem bør be om akselerert behandling? 

Det kan være flere gode grunner til å be om en raskere behandling av patentsøknaden, som for eksempel:

  • markedet du opererer i utvikler seg raskt 
  • investorer eller andre aktører ønsker avklaringer om oppfinnelsen kan patenteres 
  • et produkt skal lanseres raskt i markedet  
  • du ønsker en rask avklaring på om utviklingsprosjektet du jobber med kan patenteres.  

Ikke alle søkere har det «travelt» med å få vurdert søknaden sin. Mange ønsker kanskje mer tid til å utvikle oppfinnelsen. For noen er det derfor tilstrekkelig å få en første uttalelse innen prioritetsåret, som et grunnlag for å vurdere om de skal søke patent i andre land.  

Hva er risikoen med å be om akselerert behandling? 

Databasene vi bruker for å granske oppfinnelsen oppdateres regelmessig. Granskningen vil kunne gi andre resultater ved 7 måneder enn ved 4 måneder. Det vil si at det kan være relevante mothold (nærliggende teknologi) som vi ikke oppdager ved granskning etter 4 måneder fra innlevering.  

I likhet med mange andre patentmyndigheter, mener Patentstyret at en granskning innen 4 måneder fra søknaden ble levert, vil gi en tilfredsstillende og tilnærmet like god kvalitet som en granskning etter 7 måneder.  

Vi ønsker likevel å informere om at det kan eksistere relevante mothold som vi ikke avdekker etter 4 måneder, som kunne vært oppdaget etter 7 måneder. Denne risikoen må du vurdere i forhold til behovet du har for en raskere vurdering fra oss (innen 4 måneder).

Hva må jeg gjøre for å få akselerert behandling av søknaden? 

  1. I søknadsskjemaet: For å få søknaden vurdert innen 4 måneder må du krysse av for akselerert behandling i søknadsskjemaet i Altinn eller be om det i Søknadsveiviseren på nettsiden til Patentstyret.

    Dette må du gjøre når du leverer patentsøknaden. En forespørsel om akselerert behandling som kommer inn etter at søknaden er levert, vil i utgangspunktet ikke bli godtatt.  

  2. Pass på at de formelle kravene er oppfylt

    Du må sørge for at alle de formelle kravene er oppfylt. Hvis noe mangler, for eksempel betaling, adresse o.l. vil du få informasjon om hva som mangler med en svarfrist på én måned. Hvis du ikke overholder svarfristen, kan vi ikke behandle søknaden innen 4 måneder. Søknaden vil da bli behandlet på ordinær måte, det vil si at du får første uttalelse innen 7 måneder. 

Det er også et krav for AKS at søknaden ikke omhandler flere oppfinnelser. Hvis man senere i saksbehandlingen finner at søknaden omhandler flere oppfinnelser, vil søknaden behandles på ordinær måte.  

Det koster ikke noe ekstra å be om akselerert saksbehandling. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: