Vellykket lærlingesatsing

Patentstyret meldte seg som lærlingebedrift i 2017, og vi har nå gleden av å ha vår andre lærling. Vi har veldig gode erfaringer med ordningen, som gir oss verdifull kompetanse og gjør oss bedre til å lære bort.

Fra 2017 til 2019 hadde Patentstyret en IKT-lærling i avdelingen for digitale tjenester. Siden 2020 har vi hatt en mediegrafikerlærling som jobber med kommunikasjonsoppgaver. 

– Patentstyret er nybegynnere som lærlingebedrift, men hadde et godt grunnlag for å lykkes, sier HR-rådgiver Ståle Windigstad. – Vi har lang erfaring med å ta inn studenter på praksis og praktikanter fra NAV. I tillegg har vi mye opplæring av nyansatte og saksbehandlere. Vi legger vekt på at lærlingene skal få en veldig god opplæring, ikke bare i ulike oppgaver, men også i kvaliteten på opplæringen.

Sara Holthe Næss startet lærlingeperioden i september 2020, og har fått bryne seg på både små og store oppgaver. Hennes gode mediekompetanse har vært gull verdt for Patentstyret i arbeidet med designlinje, årsrapport og ulike prosjekter med fotografering, film og design. Til tross for pandemien og stor grad av hjemmekontor, har hun blitt inkludert i det faglige og sosiale arbeidsmiljøet i avdelingen. 

Vi kan absolutt anbefale andre virksomheter å ta inn lærlinger. Ordningen bidrar til at ungdom får verdifull opplæring og erfaring, og virksomheten får glede av fersk kunnskap og ungdommelig stå-på-vilje.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: