Vindmøller på fjellet
Foto: Jason Blackeye (Unsplash)

Grønn teknologi – globale trender og muligheter

Patentlandskapsanalyse: Denne rapporten tar for seg patenteringstrender innen et utvalg grønne teknologiområder.

Områdene ble valgt ut blant annet på bakgrunn av politiske føringer og prioriteringer rundt grønn teknologi de siste 10-20 årene.

Underlaget for analysen er basert på patentsøknader knyttet til temaene CO2 –fangst og begrensende tiltak, fornybar energi og transport.

I rapporten går vi gjennom og analyserer dataene på et globalt overordnet nivå, samt hvordan norsk og nordisk innovasjon passer inn i denne sammenhengen.

Les rapporten: Grønn teknologi – globale trender og muligheter (PDF)

Les kortversjon av rapporten

Se oversikten over andre patentlandskapsanalyser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: