Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Avgifter og gebyr i forbindelse med internasjonale patentsøknader betales til Patentstyret som mottakende myndighet i henhold til konvensjonen om patentsamarbeid (PCT).

Sist oppdatert 1. november 2019

** Beløpene merket med blått gjelder fra 1. desember 2019

Oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr) for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakende myndighet NOK 800

Nyhetsgranskingsavgift, den internasjonale nyhetsgranskingen utføres av:  
a) Nordisk Patentinstitutt (XN) NOK 16760
**NOK 17730
b) Det svenske patentverket (PRV) NOK 16760
**NOK 17730
c) Det europeiske patentverket (EPO) NOK 16760
**NOK 17730

Internasjonal søknadsavgift (grunnavgift og utpekingsavgift) NOK 12160
   Tilleggsavgift for hver side utover 30 NOK 140

Avgift for eventuell utstedelse og oversendelse av prioritetsdokument (PCT regel 17.1(b)), pr. prioritetsdokument NOK 300

Ved benyttelse av e-tjenestene ePCT eller programvarene PCT-Safe og eOLF for innlevering av internasjonal patentsøknad kan følgende avgiftsreduksjon oppnås:  
a) Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format med vedlegg f.eks. i PDF-format: NOK 1830
b) Innlevering av XML-filer i karakterkodet format (gjelder søknadsskjema, beskrivelse, krav og sammendrag) NOK 2740
 
Hvis ovennevnte avgifter og gebyr ikke betales i rett tid, eller ved utløpet av fristen er betalt med et utilstrekkelig beløp, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen kreve inn det beløpet som mangler. Tilleggsavgiften tilsvarer 50 % av det beløpet som ikke er betalt, men skal ikke overstige den internasjonale søknadsavgiften og ikke være lavere enn oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr).

Avgift for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS), utført av:  
a) Nordisk Patentinstitutt (XN) NOK 5125
   Tilleggsavgift for hvert krav utover 10 NOK 250
b) Det svenske patentverket (PRV) NOK 6950
      Tilleggsavgift for hvert krav utover 10 NOK 125
c) Det europeiske patentverk (EPO)  
   For første søknader NOK 11337
   For alle andre søknader NOK 17781

Med hensyn til betingelser for og grad av refusjon av granskingsavgift i PCT-søknad ved vedlegg av ITS-rapport, se PCT Applicant's Guide, Bind I, vedlegg D International Searching Authorities (ISA).

 
For mer informasjon om avgifter for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, se Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 34 og 35 (Lovdata).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: