Avgifter og gebyr ved levering av PCT-søknader

Avgifter og gebyr i forbindelse med internasjonale patentsøknader betales til Patentstyret som mottakende myndighet i henhold til konvensjonen om patentsamarbeid (PCT).

Sist oppdatert 1. januar 2023

Avgifter og gebyrer

Oversikt over avgifter og gebyrer

Priser

Oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr) for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakende myndighet:  NOK 800
   
Nyhetsgranskingsavgift, den internasjonale nyhetsgranskingen utføres av:   
a) Nordisk Patentinstitutt (NPI) NOK 18760
b) Det svenske patentverket (PRV)  NOK 18760
c) Det europeiske patentverket (EPO) NOK 18760
    
Internasjonal søknadsavgift (grunnavgift og utpekingsavgift) NOK 14570
- Tilleggsavgift for hver side utover 30 NOK 160
   
Avgift for eventuell utstedelse og oversendelse av prioritetsdokument (PCT regel 17.1(b)), pr. prioritetsdokument:  NOK 300
   
Ved benyttelse av e-tjenestene ePCT eller eOLF for innlevering av internasjonal patentsøknad kan følgende avgiftsreduksjon oppnås:  
a) Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format med vedlegg f.eks. i PDF-format: NOK 2190
b) Innlevering av XML-filer i karakterkodet format (gjelder søknadsskjema, beskrivelse, krav og sammendrag): NOK 3290
Hvis ovennevnte avgifter og gebyr ikke betales i rett tid, eller ved utløpet av fristen er betalt med et utilstrekkelig beløp, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen kreve inn det beløpet som mangler. Tilleggsavgiften tilsvarer 50 % av det beløpet som ikke er betalt, men skal ikke overstige den internasjonale søknadsavgiften og ikke være lavere enn oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr).

 

Avgift for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) for en nasjonal patentsøknad

Avgift for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS), utført av:

Priser

a) Nordisk Patentinstitutt (NPI): NOK 5125
- Tilleggsavgift for hvert krav utover 10: NOK 250
b) Det svenske patentkrav (PRV): NOK 6950
- Tilleggsavgift for hvert krav utover 10: NOK 125
c) Det europeiske patentverk (EPO):  NOK 12921
- For første søknader NOK 12921
- For alle andre søknader NOK 20204
Med hensyn til betingelser for og grad av refusjon av granskingsavgift i PCT-søknad ved vedlegg av ITS-rapport, se PCT Applicant's Guide, Bind I, vedlegg D International Searching Authorities (ISA).
Mer informasjon om nyhetsgransking av internasjonal type (ITS)

 

Mer informasjon

For mer informasjon om avgifter for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, se Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 34 og 35 (Lovdata).

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: