Innlevering av PCT-søknad

Merk: Etter 6. februar 2020 vil det ikke lenger være mulig å levere internasjonale patentsøknader via PCT-SAFE til Patentstyret som mottakende myndighet under PCT. 

For elektronisk levering av PCT-søknader oppfordrer vi deg til å benytte WIPOs innleveringssystem ePCT eller eOLF (Online Filing software) levert av European Patent Office (EPO).

PCT-søknader levert via ePCT og eOLF kvalifiserer for rabatt avhengig av formatet på søknaden. Se avgifter og gebyr for detaljer.

Begge systemene er tilgjengelige gjennom hele døgnet slik at du kan sende inn søknaden din når det passer deg best.

Hvordan levere PCT

  1. ePCT systemet er en rask måte å innlevere internasjonale søknader på under Patent Cooperation Treaty (PCT). Utviklet av World Intellectual Property Organization (WIPO).
  2. Du kan også bruke eOLF (Online Filing software) som er levert av det europeiske patentverket (EPO) for innlevering til oss som mottagende myndighet.

NB: Verktøyene kan kun benyttes for levering av internasjonale PCT-søknader (PCT/RO/101 PCT Request) og kan ikke benyttes for levering av europeiske (EP-patenter) og nasjonale patentsøknader til Patentstyret.

PCT-søknader levert via disse to kanalene kvalifiserer for rabatt/avgiftsreduksjon avhengig av dokumentformatene i søknaden. Se oversikt over avgifter og gebyr for detaljer.

Både ePCT og eOLF er tilgjengelige 24 timer i døgnet, syv dager i uken, bortsett fra under annonserte vedlikeholdsperioder. Dette gir deg mulighet til å levere søknaden når det passer deg.

Du kan også levere søknaden per post eller som korrespondanse via Altinn.

Elektronisk levering via ePCT

ePCT private services

ePCT private services gir deg som kontoeier tilgang til alle internasjonale søknader som du selv eier eller forvalter. Du kan også utarbeide og levere nye internasjonale patentsøknader via denne tjenesten. Hvis du utarbeider en internasjonal søknad via ePCT-Filing, vil de fleste formelle feil oppdages før innlevering, og du kan korrigere disse før søknaden leveres.

Du kan også bruke ePCT-systemet til å sende elektroniske forespørsler for ulike handlinger knyttet til søknadene dine, og du har tilgang til bibliografiske data og dokumenter som finnes i de internasjonale søknadene dine, også dem som ennå ikke har vært publisert. Dette gjelder også dokumenter som er utstedt av mottagende myndighet (RO) og internasjonale myndigheter (ISA og IPEA), i den grad en kopi blir sendt til det internasjonale byrået i WIPO.

I ePCT private services vil du i tillegg finne ekstra funksjonalitet for å administrere roller, porteføljer og motta varsler fra systemet etter egne behov og preferanser. Dette er funksjonalitet som kan være nyttige for oppfølging av egne søknader for deg som søker eller som fullmektig for andre.

Hvis du har spørsmål om ePCT, kan du kontakte oss.

Kom i gang med ePCT

Før du bruker ePCT du må registrere deg hos WIPO som ePCT bruker, opprette en konto og laste opp et digitalt sertifikat. Du kan gjøre dette fra ePCT nettsiden.

Ytterligere informasjon om hvordan du registrerer deg for ePCT finner du på WIPOs informasjonssider for levering, ePCT brukerhåndbok og ofte stilte spørsmål.

Teknisk support

Teknisk support og hjelp relatert til ePCT får du via WIPOs ePCT informasjonssider eller ved å sende en henvendelse til epct@wipo.int.

Levering med eOLF

eOLF er en gratis, nedlastbar programvare som gir mulighet til å forberede den internasjonale søknaden i elektronisk form, og deretter sende søknaden elektronisk.

EPO har nettsider hvor du kan laste ned oppdaterte versjoner av programvaren. 

Kom i gang

eOLF må bestilles via EPOs nettsider. Du vil motta en pakke i posten som inneholder smartkort og andre ting du trenger for å installere programvaren på din PC. 

Vi anbefaler at du alltid benytter den nyeste versjonen av programvaren. Denne vil du til enhver tid finne på EPOs nettsider - Online Filing.

Smartkort og sertifikat

Hvis du benytter eOLF for levering av elektroniske PCT-søknader, må Patentstyret registrere smartkortet ditt før du kan levere den første søknaden. Registreringen gjør du bare én gang.

Registrer deg her: https://pctsafe.patentstyret.no/olf/enrol/. Bruk Internet Explorer, og husk at smartkortet må være koblet til ved registreringen.

Teknisk support

EPO kan kontaktes via EPO kontaktskjema og EPO kundeservice.

Betingelse ved elektronisk levering

Vær oppmerksom på at den elektroniske søknaden din ikke er ansett for innkommet før vi har mottatt den på serveren vår. Du får en kvittering som bekrefter at vi har mottatt søknaden.

Betalingsmåte

Vi fakturerer avgifter for internasjonale søknader til Patentstyret som mottagende myndighet. Etter at du har sendt søknaden, får du en faktura som skal betales innen en måned.

PCT søknadsskjema

Hvis elektronisk levering ikke er mulig, kan du bruke PDF-skjemaet nedenfor og sende søknaden via post eller via Altinn.
PCT request form

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: