Innlevering av PCT-søknad

Se nyhet om bortfall av EPO Online Filing

For elektronisk levering av PCT-søknader oppfordrer vi deg til å benytte WIPOs innleveringssystem ePCT.

PCT-søknader levert via ePCT kvalifiserer for rabatt avhengig av formatet på søknaden. Se avgifter og gebyr for detaljer.

ePCT-systemet er tilgjengelig gjennom hele døgnet slik at du kan sende inn søknaden din når det passer deg best.

Hvordan levere PCT

ePCT systemet er en rask måte å innlevere internasjonale søknader på under Patent Cooperation Treaty (PCT). Utviklet av World Intellectual Property Organization (WIPO).

NB: ePCT kan kun benyttes for levering av internasjonale PCT-søknader (PCT/RO/101 PCT Request) og kan ikke benyttes for levering av europeiske (EP-patenter) og nasjonale patentsøknader til Patentstyret.

PCT-søknader levert via disse to kanalene kvalifiserer for rabatt/avgiftsreduksjon avhengig av dokumentformatene i søknaden. Se oversikt over avgifter og gebyr for detaljer.

ePCT er tilgjengelige 24 timer i døgnet, syv dager i uken, bortsett fra under annonserte vedlikeholdsperioder. Dette gir deg mulighet til å levere søknaden når det passer deg.

Du kan også levere søknaden per post eller som korrespondanse via Altinn.

Elektronisk levering via ePCT

ePCT private services

ePCT private services gir deg som kontoeier tilgang til alle internasjonale søknader som du selv eier eller forvalter. Du kan også utarbeide og levere nye internasjonale patentsøknader via denne tjenesten. Hvis du utarbeider en internasjonal søknad via ePCT-Filing, vil de fleste formelle feil oppdages før innlevering, og du kan korrigere disse før søknaden leveres.

Du kan også bruke ePCT-systemet til å sende elektroniske forespørsler for ulike handlinger knyttet til søknadene dine, og du har tilgang til bibliografiske data og dokumenter som finnes i de internasjonale søknadene dine, også dem som ennå ikke har vært publisert. Dette gjelder også dokumenter som er utstedt av mottagende myndighet (RO) og internasjonale myndigheter (ISA og IPEA), i den grad en kopi blir sendt til det internasjonale byrået i WIPO.

I ePCT private services vil du i tillegg finne ekstra funksjonalitet for å administrere roller, porteføljer og motta varsler fra systemet etter egne behov og preferanser. Dette er funksjonalitet som kan være nyttige for oppfølging av egne søknader for deg som søker eller som fullmektig for andre.

Hvis du har spørsmål om ePCT, kan du kontakte oss.

Kom i gang med ePCT

Før du bruker ePCT du må registrere deg hos WIPO som ePCT bruker, opprette en konto og laste opp et digitalt sertifikat. Du kan gjøre dette fra ePCT nettsiden.

Ytterligere informasjon om hvordan du registrerer deg for ePCT finner du på WIPOs informasjonssider for levering, ePCT brukerhåndbok og ofte stilte spørsmål.

Teknisk support

Teknisk support og hjelp relatert til ePCT får du via WIPOs ePCT informasjonssider eller ved å sende en henvendelse til epct@wipo.int.

Betingelse ved elektronisk levering

Vær oppmerksom på at den elektroniske søknaden din ikke er ansett for innkommet før vi har mottatt den på serveren vår. Du får en kvittering som bekrefter at vi har mottatt søknaden.

Betalingsmåte

Vi fakturerer avgifter for internasjonale søknader til Patentstyret som mottagende myndighet. Etter at du har sendt søknaden, får du en faktura som skal betales innen en måned.

PCT søknadsskjema

Hvis elektronisk levering ikke er mulig, kan du bruke PDF-skjemaet nedenfor og sende søknaden via post eller via Altinn.
PCT request form

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: