Klageordninger

Det finnes forskjellige klageinstanser og ulike prosedyrer avhengig av hva du ønsker å klage på og hvor du er i prosessen. Her finner du en oversikt.

Hvilke klager behandler Patentstyret?

Er du uenig i Patentstyrets avgjørelser om patent, design og varemerke, er Patentstyret riktig mottaker. Vi behandler også klager over registrering av foretaksnavn.

Hvilke klager kan Patentstyret ikke behandle?

Patentstyret behandler ikke klager som gjelder markedsføringsloven, registrerte domenenavn eller planteforedlerretter, men nedenfor kan du lese litt om hvem som er riktig mottaker for disse klagene. 

Hvor klager du hvis noen misbruker rettigheten din?

Du kan ta direkte kontakt med dem du mener krenker rettigheten din og vise til eneretten din. Alternativt kan du ta kontakt med en IP-rådgiver eller en advokat for å få hjelp. 

Du finner tips om hvordan du kan stoppe piratkopiering på nettsiden Velg ekte.